Sunt förnuft ger god och säker kyckling


Nu är det rötmånad och därför extra viktigt med sunt förnuft och bra hygien i köket. Handtvätt, separata skärbrädor och uppvärmning till minst 70 grader ger en god och säker kyckling. 

När det gäller campylobacter är det en tarmbakterie som kan orsaka magsjuka hos människor. Vanligast är den bland vilda småfåglar och i små vattendrag, men bakterien finns också hos hundar, katter, nötkreatur, grisar och kycklingar samt i opastöriserad mjölk.

Campylobacter kan överföras till människor via direktkontakt med djur, förorenat dricksvatten, bristande hygien vid hantering av rått kött eller otillräcklig upphettning av rått kött. Vid god kökshygien och rätt tillagning finns ingen risk att bakterien orsakar någon magsjukdom. Alla bakterier, inklusive campylobacter, dör vid upphettning till minst 70 grader.

Kontrollprogram
Genom forskning och praktiska försök är Sverige sannolikt ett av de länder i världen som kommit längst i att minimera förekomsten av campylobacter i kyckling. Svensk Fågel har sedan mitten av 1980-talet tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, aktivt verkat för åtgärder som ska minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockar. Ambitionen för branschen är att nå samma låga nivå som gäller för salmonella.

Resultat
De åtgärder som vidtagits genom åren har sänkt antalet flockar som testat positivt för campylobacter från cirka 60 procent år 1989 till 4,6 procent år 2019 utslaget över året.

Enligt undersökningar varierar antalet flockar som bär på campylobacter med årstiderna. Förekomsten av campylobacter är som högst just nu, under sensommar och höst. Juli och augusti är rötmånader och därför kan det vara en tillfälligt högre nivå av campylobacter då. De senaste preliminära statistiksiffrorna från Svensk Fågel för juni månad 2022 visar ändå på enbart 4,1 procent (antal kycklingflockar som testat positivt för campylobacter).

Men glöm inte att sunt förnuft och hygien i köket alltid gäller och just nu, under juli- augusti månad, kan det vara bra att vara lite extra noga.