Svensk Fågel stärker upp inom djurskydd

Svensk Fågel rekryterar agronomen Anna Silvera, som kommer förstärka branschorganisationen och stötta rikslikaren i arbetet vid besiktning av stallar runtom i landet. De senaste fem åren har hon forskat inom välfärdsbedömning av kyckling på SLU och skrivit på sin doktorsavhandling inom etologi och djurskydd.

– Vi är jätteglada att Anna Silvera väljer att arbeta hos oss, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel.  Hon har ett genuint intresse för djurhållning och uppfödning. I kombination med hennes högst relevanta bakgrund, både från akademien och arbetslivet blir hon ett starkt stöd i rikslikarens arbete med besiktningar hos landets kyckling- och kalkonbönder, men även i övrigt arbete i branschens kvalitetsprogram.

Anna Silvera har en examen som husdjursagronom med inriktning på fjäderfäproduktion vid Sveriges Lantbruksuniversitet. De senaste fem åren har Anna arbetat på sin doktorsavhandling inom etologi och djurskydd och forskat inom välfärdsbedömning på kyckling, även det vid SLU. Forskningen var en del i ett EU-projekt där hon undersökte om det går att använda automatiska kamerasystem för att mäta olika välfärdsparametrar i kycklingstall.
Innan Anna började doktorera jobbade hon med uppfödarkontakt och rådgivning på Kronfågel. Parallellt med forskningen har hon nu senast arbetat deltid som rådgivare inom ekologisk kycklinguppfödning hos företaget Reko.
– Jag ser verkligen fram emot ett nära samarbete med svenska kyckling- och kalkonbönder, säger Anna Silvera.  Det är en fantastisk möjlighet att få kombinera kontorsarbete med praktiskt arbete ute i fält!