Svensk Fågel välkomnar gränsvärde för förekomst av campylobacter

Svensk Fågel ser fram emot införandet av ett gemensamt europeiskt gränsvärde för förekomst av campylobacter i kyckling. I dag ligger svensk kyckling som bär kvalitetsmärkningen med den Gula Pippin, långt under de gränsvärden som EU nu har godkänt, och som träder i kraft vid årsskiftet. 

– Så länge du har god hygien i köket och hettar upp köttet korrekt så är svensk kyckling ett säkert livsmedel, oavsett om den är färsk eller fryst. Vi ser fram emot gemensamma gränsvärden inom EU för förekomst av campylobacter, vilket kommer att leda till stora utmaningar för kycklingproducenter inom resten av EU, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Gemensamma europeiska gränsvärden för campylobacter, som införs i Sverige nästa år innebär att max 20 av 50 prov under en tioveckorsperiod får ha > 1000 cfu/gram. Gränsvärdet medför nya krav på utländska producenter. Svensk kyckling, anslutna till Svensk Fågels campylobacterprogram, ligger redan långt under denna nivå, och svenska kycklingföretag och gårdar arbetar ständigt med processhygienen på slakterierna.

I den undersökning som Livsmedelsverket publicerade i förra veckan som baserades på februaris nivåer då man låg som högst nåddes nivån 234 cfu/gram, vilket är långt under gränsvärdet som kommer att gälla från årsskiftet. Dessutom är förekomsten av campylobacter på Svensk Fågels medlemmars kycklingar tillbaka på normalvariationerna för säsongen, och låg i april på 7,2 procent förekomst på flockar vilket sjunkit till 4,8 procent i maj (perioden 1-11 maj).

–    Våra medlemmar inom Svensk Fågel arbetar ständigt för en så låg förekomst som möjligt av denna bakterie och vi har vidtagit en rad åtgärder den gångna vintern och våren som vi nu ser ger resultat, fortsätter Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Svensk Fågel uppmanar som alltid till god hygien i köket och att hetta upp köttet till minst 70 grader då campylobacter ibland kan förekomma, i synnerhet om kycklingen har vistats utomhus och under sommaren då förekomsten av campylobacter är högre.

Svensk Fågels medlemmar har vidtagit följande åtgärder sedan årsskiftet: 

  • Samtliga flockar provtas för förekomst av campylobacter
  • Tydliga handlingsplaner har upprättats för gårdar med förhöjd förekomst av campylobakter
  • En felinstallerad tvättanordning hos ett medlemsföretag har åtgärdats
  • Utökad provtagning även på transportcontainrar och lådor vid aktuellt företag.
  • Branschen har tagit beslut om utökade ”tomhållningstider” i problembesättningar. Det innebär att stallarna måste stå tomma utan djur i minst 48 timmar efter avslutad rengöring och desinfektion för att torka, innan nya djur får sättas in.
  • Samtliga gårdar där campylobacter förekommit saneras i samband med utökad tomhållningstid.
  • Utredning av berörda gårdar görs av besättningsveterinär och djurägare tillsammans med veterinär som disputerat på campylobacter.
  • Utökat fokus på slaktprocessen och möjligheter till ny teknik i dialog med tillverkare av slakteriutrustning.

För mer information, kontakta: 
Maria Donis, VD Svensk Fågel Tel: 0708-25 48 58 E-post: maria.donis@svenskfagel.se