Svensk Fågel välkomnar regeringens nya utredning för obligatoriska upphandlingskrav

Regeringen har nu inlett ett lagstiftningsarbete med obligatoriskt krav för alla kommuner, landsting och myndigheter vid upphandlingar av animaliska livsmedel, kött och fågel. Något Svensk Fågel välkomnar och länge har efterfrågat och som förhoppningsvis leder till att den kyckling som köps är svensk eller kommer från en produktion med lika höga krav på djurskydd och låg grad av användning av antibiotika som i Sverige.

Svensk Fågel välkomnar regeringens nya utredning mot skärpta och obligatoriska krav i upphandlingskriterierna. I förlängningen leder det till bättre djurskydd och låg användning av antibiotika för den kyckling som upphandlas, att den helt och hållet blir svensk eller närmar sig de höga krav vi har på djurskydd och låg antibiotikaförbrukning.

– Vi ser nu att vi närmar oss målet genom att kommuner och landsting skulle tillämpa de nya obligatoriska upphandlingskraven samt kontrollera och följa upp dem vid sina inköp. Den kyckling som upphandlas enligt strängare krav har större möjlighet att möta de behov som finns vad gäller djurens hälsa och välfärd. Vi säkerställer också att den kyckling som serveras och i slutledet blir tillgänglig för konsumenterna är mer hälsosam och säker, säger Maria Donis, VD Svensk Fågel.

De svenska kycklingbönderna ska inte få en konkurrensnackdel
Regeringen skriver i sitt pressmeddelande att kött- och fågelproduktionen i Sverige håller mycket hög kvalité. Kött och fågel som produceras här har låg påverkan på klimatet, hög nivå på djurskyddet och mycket låg användning av antibiotika. Svensk lag ställer också höga krav på bönderna. Vår djurskyddslagstiftning är den allra mest omfattande och de svenska bönderna ska inte ha en konkurrensnackdel för att de följer svensk lag.

Eftersom svensk livsmedelsproduktion håller hög kvalité är det också rimligt att ställa samma höga krav som ställs på svenska bönder, vad det gäller djurskydd och låg användning av antibiotika, vid offentliga inköp av kött och fågel till förskolor, skolor och äldreboenden. Sedan den 1 januari 2017 gäller en ny lagstiftning som tydliggör möjligheten att ställa krav i nivå med svensk djurskyddsstandard vid offentliga upphandlingar. Regeringen har också inrättat Upphandlingsmyndigheten som ger stöd till kommuner, landsting och myndigheter som vill ställa dessa krav samt arbetat fram en nationell upphandlingsstrategi. Trots detta ser vi fortfarande att många kommuner, landsting och myndigheter väljer att inte använda sig av den här möjligheten, vilket missgynnar inhemsk livsmedelsproduktion.

Låg antibiotikaförbrukning och friskare djur
Antibiotikaanvändning i uppfödningen speglar nivån på djurhållning och om djuren är friska djur eller inte, vilket i sin tur leder till högre livsmedelssäkerhet. Den svenska användningen av behandlade flockar på årsbasis ligger idag på extremt låga nivåer (0,03 procent år 2017 då en enda kycklingflock av totalt 3 400 flockar behandlades. Det tyder på att svenska kycklingar är friska djur, en konsekvens som i sig är resultatet av ett långsiktigt arbete genom Svensk Fågels olika kvalitetsprogram, kontroll och uppföljning. Svensk Fågel är därmed angelägna om att lagstiftning och kriterierna vad gäller låg förbrukning av antibiotika skärps ytterligare:

– Nu behöver vi komma i mål. För att kunna göra det är det viktigt att det finns politisk ambition i landsting och kommuner samt myndigheter och privata entreprenörer som driver kommunala verksamheter. Dessutom behöver vi stärka upp kunskap, resurser, kontroll och uppföljning hos upphandlingsansvariga. På så sätt underlättas beslutet att enbart upphandla livsmedel från djur som har haft det bra med höga krav på djurskydd och låg eller ingen förbrukning av antibiotika, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.