Svensk Fågel välkomnar ytterligare åtgärder

Svensk Fågel välkomnar att regeringen och Centerpartiet ser nödvändigheten i att stärka konkurrenskraften och verkar för att den svenska livsmedelsförsörjningen stärks. 

Regeringen avser öka det i vårändringsbudgeten aviserade stödet till animalie- och växthussektorn med ytterligare knappt 1,6 miljarder kronor under 2022. I riksdagen verkar det finnas ett allmänt och generellt stöd för att stödja den svenska livsmedelsförsörjningen vilket visar att lantbruket och därmed livsmedelsproduktionen i Sverige är angeläget för alla partier.

–  Det är angeläget att beslut om förslaget tas skyndsamt av riksdagen och att det utökade stödet till animaliesektorn tillsammans med retroaktiv dieselskatteåterbäring hanteras så att det kommer lantbrukarna till nytta snarast möjligt, säger Jenny Andersson, ordförande i Svensk Fågel.

Vidare är det viktigt att utbetalning sker effektivt utan onödig administration för såväl lantbrukarna som för myndigheten och att EU:s statsstödsregler inte hindrar utbetalning till gårdar oavsett storlek. Kostnader för drivmedel, annat insatsmedel, foder och el påverkar både små och större gårdar.

Svensk Fågel har tillsammans med Svenska Köttföretagen, Kött & Chark och LRF fört samtal med riksdagspartierna för att redogöra konsekvenserna i lantbrukssektorn med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Samarbete och dialog har varit centralt för att visa både regering och riksdag att konkurrenskraften och livsmedelsförsörjningen måste öka och stärkas.

Mer information