Svensk Fågels nya doktor mäter djurhälsa med högteknologi

Under fem år har agronomen Anna Silvera arbetat på sin doktorsavhandling inom etologi och djurskydd. Forskningen hon bedrivit vid Sveriges Lantbruksuniversitet har varit en del i ett större EU-projekt, ”The EU-PLF project”, där Anna undersökt om det går att använda automatiska kamerasystem för att mäta olika välfärdsparametrar i kycklingstall. Nu är hon i mål.

– Det känns fantastiskt skönt att ha rott i land ett så pass långt projekt och jag hoppas att resultaten ska komma till nytta, både för framtida forskning och i praktiken så att den goda djurvälfärden i våra kycklingstallar kan bibehållas och utvecklas, säger Anna Silvera.

Avhandlingen rör det relativt nya forskningsområdet PLF, Precision Livestock Farming, där djurens hälsa bedöms med modern teknologi. Anna har i sin studie följt hur kycklingarna i stallet mår via tre kameror som monterats i taket. Kamerasystemet, Eyenamic, kopplas till ett datorprogram som övervakar hur fåglarna rör sig i huset. Övervakningen kan göras kontinuerligt, även när bonden själv inte är på plats, och systemet har möjlighet att larma om kycklingarnas beteende avviker från det normala. Resultaten Anna presenterar i sin avhandling visar på den stora potentialen som finns i att använda kameraövervakning, både för att mäta benhälsan hos kycklingarna och relationen mellan människa och djur.

Anna är utbildad husdjursagronom med inriktning på fjäderfäproduktion. Hon började arbeta på Svensk Fågel i november 2016 och stöttar där rikslikaren. Tillsammans besiktar de kyckling – och kalkonstallar hos lantbrukare som vill ansluta sig till Svensk Fågel och följa de kvalitetsprogram som är framtagna för djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Hon jobbar också med att bevaka och främja forskningsprojekt som syftar till utveckling och innovation i branschen, hantera nya föreskrifter för hållande och skötsel av lantbrukets djur och med andra djurskydds- och djurvälfärdsfrågor som kommer in till kansliet.

Tidigare har Anna arbetat med uppfödarkontakt och rådgivning på Kronfågel, och som rådgivare inom ekologisk kycklinguppfödning hos företaget Reko.