Svenska kycklingar är friska och välmående

Den här texten har tidigare publicerats i tidningen Dagens ETC:

I debattexten ”Sluta ät kyckling – minska risken för covid 19” i tidningen Dagens ETC skriver Djurens Rätt felaktigt att kycklingproduktion bär skulden för Covid 19. Här målas våra svenska kycklingbönder upp som skurkar i väldigt generaliserande och grova penseldrag, vilket inte stämmer med verkligheten.

Redan långt före coronapandemin, håller Svensk Fågel och svensk kycklingproduktion en extremt hög smittskyddsnivå. Våra medlemmar, svenska kycklingbönder och företag, motverkar effektivt smittspridning i kycklingstallar och anläggningar både genom skyddskläder, hygienregler och löpande kontroller av oberoende revisorer och myndigheter.

Det hårda hygienarbetet har lönat sig och Svensk Fågels medlemmars kycklingar uppvisar, till skillnad från kycklingar som inte följer de tuffa kraven, mycket låga nivåer av campylobacter. Vidare ligger den svenska antibiotikaanvändningen i svensk kycklinguppfödning mycket lågt. En frisk, välmående kyckling behöver ingen antibiotikabehandling.

Genom både Svensk Fågels kontroll- och övervakningsprogram och svenska strikta djurskyddsregler som bönderna har att följa skapar vi en bättre djurvälfärd, säkrare livsmedel och en hållbarare svensk kycklingproduktion. Att sprida falska rykten så som Djurens rätt gång på gång gör visar på en organisation som inte tar till sig fakta och resultat utan felaktigt lägger skulden på svenska kycklingbönder. Svensk kyckling, märkt med Gula Pippin, är hälsosam, hållbar och livsmedelssäker – ett tryggt val för svenska konsumenter.

Jenny Andersson, kycklingbonde och ordförande, Svensk Fågel
Maria Donis, VD, Svensk Fågel