Ulrika Stark – förstärker djuromsorg och rikslikning på Svensk Fågel  

Nu välkomnar Svensk Fågel Ulrika Stark som ny medarbetare. Ulrika kommer att förstärka organisationen som djuromsorgsansvarig och rikslikare.

Ulrika Stark har en husdjursagronomutbildning i botten och en bred yrkesbakgrund inom lantbruksbranschen. Hon har främst varit inriktad på mot lantbruksdjur men har även arbetat med sällskapsdjur och växtodling.

Ulrika har också varit lärare på naturbruksgymnasium och rådgivare för nötköttsproducenter och inom lamm- och fårskötsel samt som fodersäljare för värphöns.

Senast kommer Ulrika från djuravdelningen på Jordbruksverket och dessförinnan gjorde hon revisioner på gårdar och livsmedelsföretag åt HS Certifiering AB. Hon har även läst ett flertal påbyggnadsutbildningar inom djurskydd till djurskyddsinspektör och inom livsmedel till hemkunskapslärare.

–  Den röda tråden i mina tidigare arbeten och det jag vill fortsätta med inom Svensk Fågel är att länka ihop praktisk kunskap med teori och forskning så att helhetsresultatet blir det bästa. Det ska bli intressant och utmanande att få göra det inom svensk kycklinguppfödning. Att få ta del av hela kedjan från kläckeri till livsmedel är spännande och det känns roligt att få jobba med djurvälfärd och svenska livsmedel, säger Ulrika Stark.

Ulrika ser också fram emot att förstärka Svensk Fågels rikslikning och få besöka Svensk Fågels medlemmar, de svenska kycklingbönderna, på deras gårdar.

–  Att få träffa våra medlemmar på plats i deras företag ser jag som en speciellt rolig del. Jag ser fram emot att få uppleva möten med människor och att förbättra och förankra branschen tillsammans med mina rikslikarkollegor, säger Ulrika Stark.

Namn: Ulrika Stark
Ålder: 55 år
Bor: i Östergötland
Familj: Man, två vuxna barn
Aktuell: som ny djuromsorgsansvarig och rikslikare på Svensk Fågel

Kontakt

E-post: ulrika.stark@svenskfagel.se
Telefon: 070-372 74 10