Unik hållbarhetsstudie på gårdsnivå: Solceller och jämställdhet på kycklinggården

Svensk Fågel har under de senaste åren genomfört en helt ny hållbarhetsanalys på gårdsnivå bland sina lantbrukare. Resultatet visar att majoriteten av bönderna har eget kretslopp, bidrar till den biologiska mångfalden och hjälper till att hålla landsbygden levande genom att bidra till arbetstillfällen på den egna gården och i samhället runt omkring. Dessutom ökar antalet kvinnor som är anställda och som driver gårdarna.

– Vi arbetar hela tiden med att ta fram bra mat och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Det är nödvändigt för att bevara våra gårdar och miljö och att behålla konsumenternas förtroende, säger Henrik Lillje, kycklingbonde på sin gård i Västmanland.

Henrik Lilje, Kycklinguppfödare, Svensk Fågel

I undersökningen har drygt 80 procent av alla lantbrukare, anslutna till Svensk Fågel deltagit. Och vad som framkommer är att flertalet har ett eget kretslopp på gården och att var tredje gård i dag drivs av solceller. Nästan lika många har vindkraft. Många bidrar också till den biologiska mångfalden. Nästan 60 procent har blommande kantremsor och knappt hälften har halmbalar där nyttoinsekter kan bo.

– I undersökningen framkommer också hur viktiga bönderna och gårdarna är för landsbygden. De står för arbetstillfällen, hyr ut bostäder, anlitar lokala entreprenörer och anställer många unga och nyanlända, säger agronomen Malin Lovang, Lovang Lantbrukskonsult AB som har genomfört undersökningen.

Allt fler kvinnor jobbar också inom näringen, nästan 60 procent av gårdarna har kvinnor i någon form av chefsposition.

–  Det är glädjande att allt fler kvinnor bedriver kycklinguppfödning och vi representerar dessutom ett väldigt brett åldersspann. Jämlikhet är viktigt på alla plan i samhället, inte minst på landsbygden och inom de gröna näringarna., säger Jenny Andersson, uppfödare på Bankebergs gård i Småland och ordförande i Svensk Fågel.

Jenny Andersson, kycklingbonde och ordförande för Svensk Fågel
Per Watz, kycklingbonde, installerar solceller på taket till sitt kycklingstall

Om studien:

Enkätundersökningen utgår ifrån åtta av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för uppfödningen av kyckling.

Här hittar du foldern om vårt hållbarhetsarbete
Och en sammanställning av enkätsvaren från hållbarhetsstudien

 

samt länk till våra filmer:

Svensk Fågel – ett hållbart val

Svensk kyckling – en del av gårdens kretslopp

Svensk kyckling och biologisk mångfald

Svensk kyckling – hållbart även ekonomiskt och socialt

 

Livscykelanalys och hållbarhet

Svensk Fågel och dess medlemmar har länge jobbat mot konkreta hållbarhetsmål. Viktiga frågor här är god djurvälfärd och djurhälsa, låg antibiotikaförbrukning och i förlängningen en alltmer klimatsmart kyckling. Redan 2002 gjordes en första Livscykelanalys av Miljöledarna Ciconia. Denna har under senare år följts upp av Sveriges forskningsinstitut inom livsmedel, SIK som numera ingår i RISE. Idag pågår en studie genom RISE kring vattenförbrukningen.

 

För mer information:

Maria Donis, vd Svensk Fågel; maria.donis@svenskfagel.se telnr: 0708-254858

Malin Lovang, Lovang Lantbrukskonsult AB; malin.lovang@lovang.se telnr: 072-740 44 90