Viktigaste valfrågor för matfågelbranschen 2018

Svensk Fågel på plats i Almedalen – de viktigaste politiska frågorna inför höstens riksdagsval

1. Export till tredje land
Att möjliggöra nationella godkännande för export till länder utanför EU, både när det gäller livsmedelsprodukter och kläckägg. Vi har kunder i tex Sydkorea, Hong Kong, Filippinerna och Saudiarabien som är intresserade av svensk kyckling och kläckägg men begränsas av exportrestriktioner och avsaknad av nationellt godkännande. Här behöver svenska myndigheter resurser såväl i Sverige men även på dom svenska ambassaderna utomlands för att snabbt följa upp och skyndsamt häva restriktioner när sådana läggs för hela eller delar av Sverige vid fynd av aviär influensa i hobbyflockar och nu senast i viltfågelhägn.

2. En hållbar konsumtion – svensk kyckling och kalkon i offentlig sektor och på krogen
Att främja mer svensk kyckling och kalkon i offentlig sektor – men även verka för att privata restauranger utökar andelen svenskt genom att tydliggöra varifrån råvaran kommer från samt utsättas för kontroll. Det förekommer en hel del vilseledande information om att importerade produkter uppfyller samma krav som de svenska eller att restauranger saluför närproducerade produkter, som tex kommer från Nederländerna eller Lettland. Här behövs såväl kontroll men även utökad informations- och utbildningsinsatser mot inköpsansvariga och grossister vad dom svenska kraven innefattar, både när det gäller djuromsorg men även djurhälsa, livsmedelssäkerhet och antibiotikaanvändning.

3. Förenklingar vid nybyggnation av nya stallar
Kostnader och de långa samt komplicerade ärendehanteringarna för nybyggnation av stallar är inte förenligt med att främja en konkurrenskraftig livsmedelsstrategi. Här behövs krafttag för att typgodkänna kycklingstallar. MKB-kraven är idag alldeles för omfattande och kostsamma – det blir allt mer komplicerat att få tillstånd och vid brist på råvara finns risken för att man öppnar upp för import. Här måste administrationen bli mer snabbfotad och ta fram regelverk för att typgodkänna stallar.

4. Minska köttkontrollavgiften
Köttkontrollavgiften på slakterierna skenar – 40% höjning pga ökade OH-kostnader på Livsmedelsverket kan och ska inte belasta dom enskilda slakterierna. Här måste effektiviseringsåtgärder införas omgående och kostnaderna sjunka till minst 2016-års nivåer. Kontrollkostnaden på slakterierna måste i större utsträckning harmoniseras med övriga EU samt att var och en bär sina egna kostnader för kontrollen.