84 procent av svenskarna vill att det serveras svensk kyckling på sjukhus och i skolor

84 procent av svenska folket tycker det är viktigt att den kyckling som serveras i kommuner och regioner är uppfödd i Sverige. Det visar en ny konsumentundersökning som Svensk Fågel låtit Novus genomföra.

– Undersökningen visar att det finns ett stort förtroende för kyckling som är uppfödda i Sverige och man generellt sett har ett stort förtroende för det arbete som våra medlemmar gör, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Undersökningen som genonfördes i december förra året omfattar 1001 personer och visar att svenska folket prioriterar hållbarhet, hälsa samt minimal antibiotikaanvändning inom svensk kycklinguppfödning.

– Sifforna stämmer väl överens med branschens produktionssiffror för 2021. För tredje året i rad ökade produktionen av svensk kyckling och landade på 6,1 procent jämfört med 2020. Detta är glädjande mot bakgrund av att branschen haft ett tufft år med ökade foderpriser, utbrott av fågelinfluensa såväl i landet som inom EU och att hantera Covid-19, säger Maria Donis

Samtidigt ökade uteätandet under året i och med att restriktionerna upphörde. Här är andelen importerat kyckling betydligt högre, då det oftast är lägsta pris som gäller. Brasilien, och Thailand är de största exportörerna till EU, varav Brasilien ökade sin export med 10 procent under 2021. Varje år genomför kommuner, regioner och myndigheter offentliga upphandlingar då det gäller mat och livsmedel för cirka 10 miljarder kronor.

– När det gäller offentliga upphandlingar inom offentlig sektor är även priset en viktig faktor. I tider då kostnader på foder och andra insatsvaror ökar kraftigt hos lantbrukarna är det viktigt att inköparna inte enbart fokuserar på lägsta pris utan även tittar på andra viktiga kriterier som god djurhälsa och säkra livsmedel för att säkerställa att kunder och användare får god, nyttig och hälsosam mat. Här är svenskt kontrollerad och certifierad matfågel från Svensk Fågel ett utmärkt val, säger Maria Donis.

Enligt undersökningen kände många även till att kyckling från Svensk Fågel är framställd hållbart, och hälsosamt utan behov av antibiotika, till skillnad från importerad kyckling från andra länder. Intervjupersonerna visade minst förtroende för kyckling från Thailand.

Kort om Svensk Fågels Novus-undersökning

  • Utfördes 2 – 4 december 2021 med 1001 deltagare i åldern 18 – 79 år.
  • Syftet med undersökningen var att undersöka hur ofta allmänheten äter kyckling, och vad som påverkar konsumtionen av svensk kyckling.
  • 84 procent vill ha svensk kyckling inom kommun/regioner.
  • 45 procent har ett stort förtroende för kyckling märkt Svensk Fågel
  • Viktigast är att kycklingen är svensk (62 procent)
  • Nästan hälften (45 procent) äter kyckling någon gång i veckan
  • De som planerar att öka sin konsumtion av kyckling gör det för att kycklingen är hälsosam och smakar gott

För mer information kontakt: Maria Donis, VD Svensk Fågel, 070-825 48 58, maria.donis@svenskfagel

FRÅGA: Hur viktigt tycker du att det är att den kyckling som serveras inom offentlig sektor (tex på sjukhus, i skolor) är svensk?