Virtuellt studiebesök i avelsdjursstallet

Som ett led i översynen av EU-lagstiftningen ville en delegation från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Österrike besöka en avelsdjursgård för att lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med djurskyddsfrågor. Just nu är risken för spridning av fågelinfluensa mycket stor.  Därför beslutades att våra utländska gäster fick göra ett virtuellt studiebesök i avelsdjursstallet.

För kycklingar har vi i Sverige till exempel ett lägre antal djur per kvadratmeter, krav på fönster och dagsljussinläpp. Vi har även ett helt eget kapitel i djurskyddslagstiftningen för kycklingarnas föräldrar, det vill säga avelsdjuren, något som saknas helt på EU-nivå. Svenska avelsdjur går fritt i stallar där de kan ströbada, socialisera och para sig i ströbädden, de har tillgång till sittpinnar eller upphöjda sittytor och reden där hönorna kan lägga ägg som sedan blir till kycklingar.

I Sverige är det inte tillåtet att näbbtrimma djuren. Näbbtrimning, när yttersta delen av näbben tas bort, är mycket vanligt i resten av världen och förhindrar att djuren plockar fjädrar på varandra. Ingreppet kan dock vara smärtsamt och kan även medföra problem för djuret även senare i livet. Av den anledningen är näbbtrimning förbjuden i Sverige, där vi i stället arbetar förebyggande för att förhindra att fjäderplockning uppstår.

Virtuellt studiebesök i avelsdjursstallet
Som ett led i översynen av EU-lagstiftningen fick Sverige besök av en delegation från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Österrike som bland annat ville besöka en avelsdjursgård för att lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med djurskyddsfrågor. De ville framför allt lära sig om hur bönderna praktiskt arbetar för att kunna hålla en god djurvälfärd hos avelsdjuren och undvika fjäderplockning, trots att djuren inte är näbbtrimmade.

Just nu när flyttfåglarna beger sig bort från Sverige är dock risken för spridning av fågelinfluensa mycket stor.  Störst risk för att smitta våra avelsdjur och kycklingar är att en människa bär med sig viruset på kroppen, kläder eller i luftvägarna in till djuren. Därför beslutades att våra utländska gäster fick göra ett virtuellt studiebesök i avelsdjursstallet.

Eva Berndtson, veterinär på SweHatch, sände live inne från djurutrymmet och svarade på frågor och Anna Silvera, hållbarhetsstrateg på Svensk Fågel deltog på plats i Stockholm med EU-delegationen.

Det virtuella studiebesöket uppskattades och budskapet som deltagarna tar med sig hem till det fortsatta arbetet med EU-lagstiftningen är vikten av att arbeta förebyggande, att djurskötaren måste vara utbildad och ha ett gott djuröga samt vikten att ge avelsdjuren sysselsättning i form av till exempel en torr och lucker ströbädd att sandbada, socialisera och para sig i.

Tupp omgiven av hönor

Svenska avelsdjur har går fritt i stallet, har en upphöjd sittyta att vila på, reden att lägga ägg i och en ströbädd där de kan utföra naturliga beteenden.

Eva Berndtson, veterinär på SweHatch.