Ökat järnupptag från kyckling för unga kvinnor

En Sifo-undersökning utförd på uppdrag av branschorganisationen Svensk Fågel visar att kvinnor i åldern 18 – 28 år har stor kunskap om symtom kopplat till järnbrist, men få känner till att järn lättare tas upp från animalier som till exempel kyckling, jämfört med vegetabilier.

En ny undersökning genomförd av Sifo Kantar, på uppdrag av Svensk Fågel visar att kunskapen om vilka symtom som kan uppkomma vid järnbrist är stor och hela 90% av de tillfrågade tjejerna vet att det är tjejer och kvinnor i fertil ålder som har störst risk för järnbrist. Däremot är det få som känner till att animalier såsom kyckling är en viktig och mer biotillgänglig källa till järn. Som exempel rankade tjejerna i undersökningen kikärtor som en viktigare källa till järn än kyckling.

Järnbrist är mycket vanligt och förekommer hos ungefär var fjärde kvinna i fertil ålder i Sverige. Kvinnor och ungdomar har ett stort järnbehov och ökad risk för järnbrist. Enligt Riksmaten Ungdom från 2016 – 2017 har var tredje flicka i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet järnbrist. Kombinationen av att man lätt förlorar järn vid menstruation och att intaget är för lågt gör att järnbrist och järnbristanemi är vanligast bland kvinnor och tonåringar.

–  Vi ser att vi har en viktig uppgift att informera om att kyckling, som är ett populärt livsmedel bland unga, också är en bra källa till järn, framför allt de mörkare delarna av kycklingköttet, tex lårfilé innehåller mycket järn, säger Stina Nordqvist, dietist på Svensk Fågel.

Risk att byta kyckling mot vegetariskt protein
Enligt aktuell forskning av doktoranden Inger-Cecilia Mayer Labbas från Chalmers livsmedelstekniska avdelning finns det näringsmässiga risker med att byta ut exempelvis kyckling mot vegetabilier – speciellt för unga kvinnor. Hennes forskning visar att biotillgänglighet av järn och andra näringsämnen i vegetabilier är betydligt sämre än från animalier. Till exempel är det lätt att tro att järninnehållet som anges i innehållsdeklaration på en vegetarisk produkt är högt men problemet är att kroppen bara tar upp ca 5%. Upptaget från animalier ligger istället på 15% – 25 % av järnet.

–  Kroppen kan alltså lättare ta upp och tillgodogöra sig det järn som finns i till exempel kyckling och rött kött jämfört med det järn som finns i baljväxter, spannmål och gröna blad. I vegetariska källor till järn finns till exempel futinsyra som i viss mån binder och hindrar järnupptaget. Att äta kyckling och rött kött kan därför vara smart om du som ung kvinna vill undvika järnbrist, säger Stina Nordqvist, dietist på Svensk Fågel.

Fakta om undersökningen

  • Genomförd: 8 februari – 3 mars 2022 av Kantar Sifo – på initiativ av Maria Nygårds, dietist och Janina Blomberg, kostvetare tillsammans med Svensk Fågel.
  • Resultaten av undersökningen baseras på 766 intervjuer i åldersgruppen kvinnor 18 – 28 år.

Mer information och kontakt:

Stina Nordqvist, leg dietist och kommunikationsansvarig, Svensk Fågel

070 633 06 50
stina.nordqvist@svenskfagel.se