Policy kring media och djurvälfärd

Svensk Fågels policy angående förfrågningar att kommentera material taget från anläggningar som inte går att identifiera eller vid intrång

Friska djur mår bra och är också lönsamma. Ingen tjänar på att djuren inte mår bra. Man ska dock vara medveten om att sjuka och skadade djur kan förekomma, och därför viktigt att dessa hanteras och att djurägaren/djurskötaren är noggrann och vaksam samt att man kontinuerligt för dialog med sin besättningsveterinär. Vid misstänkt fall av vanvård ska rapportering ske till myndigheten, som sedan har ansvar för kontroll och eventuella åtgärder.

Svensk Fågels inställning är att inte försvara uppfödning där djuren inte sköts i enlighet med svensk lagstiftning, och de olika kvalitetsprogrammen inom branschen. I sådana fall måste vi lita på att djurskyddstillsynen, som utförs av länsstyrelserna, hanterar avvikelserna så att eventuellt djurlidande snarast upphör.

Samtidigt utgör djurrättsaktivism ett allvarligt ökande hot mot landets lantbrukare och livsmedelsföretagare, något som fått även regeringen att skärpa straffen. Svensk Fågels policy på det här området är därför tydligt; vi kommenterar som regel inte dokument, bilder eller filmer som kommer från eller har delgetts i samband med intrång eller om ursprunget/lokalisering av anläggningen samt tidsangivelsen vid inspelning inte anges.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023