Hormoner

Svensk Fågel följer det svenska förbudet att inte använda hormoner i uppfödning av matfågel för att öka tillväxt eller avkastning.