Hormoner

Svensk Fågel följer det svenska förbudet att inte använda hormoner i uppfödning av matfågel för att öka tillväxt eller avkastning.

Senast uppdaterad: 27 mars 2017