Koccidiostatika

Tarmparasiten koccidier förekommer hos alla fjäderfän och innebär lidande för djuren. Eftersom Svensk Fågels medlemmar värnar om djurhälsa anser man det inte vara etiskt försvarbart att inte förebygga koccidios. Därför tillsätts koccidostatika i fodret.

Användningen ska ske i enlighet med Svensk Fågels kontrollprogram avseende koccidios, och clostridios (en annan tarmsjukdom hos kycklingar). Programmet övervakas av Jordbruksverket och syftet är att förbättra hälsoläget i såväl enskilda besättningar som hela näringen.

Senast uppdaterad: 27 mars 2017