Positv stämning trots nya utmaningar i branschen – Svensk Fågels årsstämma 2023

Årets stämma för branschorganisationen Svensk Fågel med temat ”Vår globala och lokala utmaning för en konkurrenskraftig och hållbar matfågelproduktion” ägde rum i Tylösand, Halmstad. Trots utmaningar ser matfågelbranschen positivt på framtiden genom de starka mervärden kring hållbarhet och hälsa som finns för svensk kyckling och kalkon.

På årsstämman fick Per Lindahl, kycklingbonde från Kristianstad sitta som ordförande under Svensk Fågels stämma. Maria Donis, redogjorde över året som gått vilket bestod av fortsatt Covid 19-pandemi i början på året, hotet från fågelinfluensa bland vilda fåglar och krisen i Ukraina som följdes av allt dyrare foder och energikostnader. Även matpriserna ökade liksom importen av lågpriskyckling redogjordes.

Svenska kycklingbönder måste få bättre förutsättningar

Den totala konsumtionen av fågelkött ökade knappt under 2022 med 0,5 procent samtidigt som andelen svenskt minskade under 2022 med fyra procent.  På stämman framfördes därför vikten av att ansvariga politiker tillsammans med berörda myndigheter höjer tempot att aktivt arbeta för att skapa de bästa förutsättningarna för att svenska kycklingbönder ska kunna fortsätta att föda upp och producera kycklingar i Sverige.

Under förra året ökade importen av kycklingkött i Sverige med drygt tolv procent. Detta innebär att lågprisimporten ökade kraftigt och är den delen som står för ökningen av konsumtion av kycklingkött.

–  Trots utmaningar ser jag positivt på svenska matfågelbranschens framtid. Svensk kyckling och kalkon är ett hälsosamt och hållbart livsmedel och våra mervärden är starka och viktiga. I dessa tuffare tider är de kanske viktigare än någonsin. Tillsammans tar vi fram en hållbar kyckling och kalkon som ger oss mycket protein för pengarna och som bidrar till Sveriges självförsörjning, sa Maria Donis, vd för Svensk Fågel.

Jenny Andersson, kycklingbonde från Småland tackade för förtroendet att åter väljas till ordförande för Svensk Fågel. I sitt tal framhöll hon det fantastiska jobb alla fantastiska kyckling- och kalkonbönder utför varje dag.

–  Nu har jag varit ordförande i flera år, tack för ert förtroende och tack för det fantastiska jobb alla ni fantastiska kycklingbönder utför varje dag. Och kom ihåg, vi är alla en helhet och målsnöret vi siktar på är att leverera en svensk, trygg, säker, hållbar, god och nyttig kyckling och kalkon, sa Jenny Andersson.

Möjligheter och utmaningar inom svensk kycklingproduktion

Gunnar Söderström, mental tränare tog vid och tipsade om hur vi får tillgång till våra resurser och talanger på vår mentala hårddisk så att vi kan börja spela lite bättre. Här gäller det att fokusera på det positiva, det vi redan är bra på och hur vi kan jobba med förväntan:

– När vi har en bra känsla är vi 40 procent mer kreativa, läkare ställer till exempel 19 % bättre diagnoser när de är på gott humör. Ingen av oss kan ta in allt, vår hjärna klarar bara av att processa en viss mängd information. Försök filtrera och fokusera här och ta in det positiva, det går. Du kan öva upp hjärnan på det här till exempel genom att fråga dig själv varje kväll i tre veckor ”vad var bra idag”? Testa!

Jordbruksverket och Christina Nordin på plats
På plats som inbjuden talare fanns Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket. Hon talade om möjligheter och utmaningar inom svensk kycklingproduktion. Här gick hon in på Jordbruksverkets roll inom det proaktiva smittskyddsarbetet, den nya djurhälsolagstiftningen, tillgång på veterinärer och Livsmedelsstrategin 2.0.

–  Produktpriser och priser på insatsvaror som tex djurfoder steg kraftigt under 2022, nu hoppas vi att inflationen dämpas. Tills dess måste vi tänka helhet och jobba gemensamt mot livsmedelsstrategin. Svensk mat har så starka mervärden som hållbarhet och antibiotikafrihet, det ger oss möjligheter till en konkurrenskraftig, lönsam och robust nationell livsmedelsproduktion, sa Christina Nordin.

”Äntligen kostar maten vad den borde kosta”
Mattis Bergqvist, Coops hållbarhetschef och medlem i Svensk Dagligvaruhandel, pratade om matfågelproduktionens roll i en hållbar, nationell livsmededelsproduktion.

– Samtidigt som klimatbelastningen ökar börjar vi även närma oss de globala FN-målen som ska vara uppnådda 2030. Hela livsmedelssektorn måste förstå mer kring det här med EU och livsmedelslagstiftning, vare sig vi vill eller inte är det vad vi har att förhålla oss till. Som ett exempel är kommande Front-of-pack nutrition labelling, en märkning på livsmedelsprodukter för hållbarhet och hälsa som bygger på transparens.

Magnus Swalander, Global Chef för Aviagens Kycklingsutveckling, Aviagen berättade om:

”Kycklingavel med fokus på hälsa, välfärd och hållbarhet – med rätt balans för framtida krav”

– Avelsmålet utvecklas med tiden, just nu ligger fokus på hälsa- och välfärd men det är viktigt att komma ihåg att avel för djur inom livsmedelsproduktion är ett kontinuerligt expanderande område. Men om vi utgår från nuläget ligger nu Aviagens främsta prioritet på hälsa och välfärd, därefter fodereffektivitet följt av föräldradjursegenskaper.

Rengöring av stallar – tips från industridoktorand Tomasz Dzieciolowski

För Svensk Fågels uppfödare höll även Tomasz Dzieciolowski, veterinär och industridoktorand inom campylobacter en föreläsning om best practice och rengöring i kycklingstallar. Han gick bland annat igenom temperatur på vatten, bakterierhalt, tvättmedel, uppvärmning av vatten, tvättmedel och desinfektionsmedel. Följande resultat framkom i Tomasz undersökning:

  • Det är viktigt att rengöra och desinficera hela djurutrymmet med all utrustning inne.
  • Det fanns stora skillnader i bakteriehalt mellan olika gårdar, en del gårdar har uppenbarligen bättre rengöringsrutiner än andra.
  • Kalkspruta och rökbomber kan inte rekommenderas som enda desinficeringsmetod.
  • Kallt vatten bör undvikas för att minska risk för höga bakterienivåer – vattnet bör vara uppvärmt. Dock fungerar inte enstaka desinficeringsmedel över vissa temperaturer så kontrollera även det.
  • Det blir ett något bättre resultat vid blötläggning av stallet före rengöring men skillnaden var inte signifikant.
  • Tvättmedel är en viktig del av tvättprocessen.
  • Alla testade desinficeringsmedel hade jämförbar effekt.

Som slutord skickade Tomasz Dzieciolowski med:

–  Acceptera inte ett dåligt rengöringsjobb, kontrollera, gör om, gör rätt och utvärdera.

Stämman avslutades med middag och dans framförd av Svensk Fågels husband Janes Bond.

Verksamhetsberättelse 2022

Senast uppdaterad: 20 mars 2023