Produktion av matfågelkött i EU 

Kyckling stod för 82 procent av den totala produktionen av fågelkött inom EU. Kalkon stod för 14 procent samt anka och övrigt för fyra respektive en procent. Sex länder stod för 74 procent av den totala produktionen i EU. Per capitakonsumtionen beräknades på EU-nivå ligga på cirka 23,6 kilo år 2020. Mest fågelkött konsumerades i Portugal med hela 34,5 kilo per capita. Även Ungern, Irland och Spanien räknar med en konsumtion på över 30,1 – 33 kilo per capita.

Prognosen för självförsörjningsgraden inom EU beräknas till 113 procent såväl för år 2020 och 2021.


Handel och export i världen
Brasilien, USA och EU är de största exportörerna i världen. De största importörerna av fågelkött är Kina/Hong Kong, Japan samt Mexiko och EU.

Import

Den totala importen till EU från tredje land ökade under 2021 med cirka 2 procent. De största importländerna till EU, dvs. Brasilien, Thailand och Ukraina stod för cirka 50 procent av den totala importen. Under 2021 var andelen brasiliansk kyckling cirka 48 procent av den totala importen till EU och den ökade med cirka 10 procent jämfört med år 2020.

Export
Exporten från EU minskade med cirka 10 procent under året. Det största tappet har varit till Filippinerna (- 58 procent), Sydafrika (-53 procent). De största mottagarländerna var Ghana, Ukraina och Kongo.

När det gäller export till Storbritannien så är Nederländerna och Polen de absolut största aktörerna. Dock minskade den totala exporten till Storbritannien med cirka 10 procent jämfört med föregående år.

Bland branschens medlemmar ökade exporten med totalt 15, 7 procent. Detta trots störningar på marknaden på grund av fågelinfluensa och pandemi.

EU:s långtidsprognos

EU-kommissionens långtidsprognos visar på en fortsatt konsumtionsökning av fågelkött, även om den inte kommer att vara lika kraftig som tidigare. Även Rapobanks prognos aviserar om en fortsatt ökning. Det beror främst på tre faktorer. För det första att fågel betraktas som hälsosammare animalieprotein jämfört med andra köttslag, för det andra att det är enkelt att tillaga med många variationer och för det tredje att det inte finns några religiösa begräsningar.

Foderprisutvecklingen samt kostnaderna för insatsvaror samt invasionen i Ukraina kan komma att påverka branschen i sin helhet. Självförsörjningsgraden kommer dock att spela en allt viktigare roll hos konsumenterna. Detta tillsammans med den allmänna oron i vår omvärld har gjort att marknaden för fågelkött har varit svår att prognostisera.

Senast uppdaterad: 29 april 2022