Foder

För att ta tillvara dessa egenskaper är en förutsättning att fodret innehåller alla nödvändiga näringsämnen som protein, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer.

Fodertillverkarna komponerar foder som är baserat på kycklingens behov och alla ingredienser måste godkännas av Jordbruksverket. Foderblandningar till fjäderfä värmebehandlas också enligt svensk lagstiftning för att förhindra salmonellasmitta.

Kycklingen är det av lantbrukets djur som är bäst på att omvandla foder till kött, med andra ord är svensk kyckling fodereffektiv.

Innehåll
Fodret består till cirka 70-75 procent av svenskt spannmål, ofta hemodlat, och cirka 25 procent av proteinråvaror. I spannmålen ingår vete, korn, havre och ibland majs. Proteinet i fodret kommer från olika grödor såsom raps, ärtor, åkerbönor och soja. All soja som Svensk Fågels medlemsföretag använder är ansvarsfullt odlad och fri från genmodifierade organismer (GMO). Svensk Fågel är medlem i Svenska plattformen för riskgrödor vilket innebär att våra medlemsföretag tar ansvar för att 100 % av den soja som används i kycklingfoder skall vara ansvarsfullt producerad och GMO-fri.

Inget fiskmjöl eller antibiotika
Av hållbarhetsskäl används inte fiskmjöl i fodret till kycklingar, då det annars kan påverka miljön och ekosystemet i havet.

Till fodret tillsätts vitaminer och mineraler som kycklingarna behöver och som inte finns i tillräcklig mängd i råvaran naturligt.

År 1986 blev det förbjudet i Sverige att blanda antibiotika i fodret för att öka tillväxten hos djuren, på grund av risk för utveckling av resistenta bakterier. Antibiotika i foder får endast ges till djur efter receptförskrivning av veterinär.

Enligt svensk lagstiftning är det även förbjudet att använda alla typer av hormoner i samband med uppfödning (för att öka köttavkastningen).

Hälsokontrollprogram för koccidios och clostridios
För att skydda kycklingarna mot tarmparasiter, så kallade koccidier, tillsätts koccidiostatika i fodret. Det är en fodertillsats som förhindrar förökningen av koccidier och därigenom begränsar sjukdomen koccidios.

Eftersom EU tog bort receptkravet på koccidiostatika 1999 har Svensk Fågel och Jordbruksverket inrättat en speciell hälsokontroll och ett program för att följa upp användningen av medlet. Hälsoprogrammet övervakar dessutom en annan tarmsjukdom hos kycklingar som förorsakas av clostridier, (tarmbakterier). Här hittar du mer information om Svensk Fågels koccidios-och-clostridiosprogram. 

Senast uppdaterad: 25 mars 2024