Snedvriden konkurrens drabbar Sveriges kyckling- och kalkonuppfödare

Den här texten publicerades ursprungligen som debattartikel i DI (Dagens Industri) 2023-08-28:

Regeringen måste omgående agera mot den snedvridna konkurrensen som i dag finns på den svenska livsmedelsmarknaden och som hotar den svenska kyckling- och kalkonuppfödningen, skriver företrädare för branschorganisationen Svensk Fågel. 

Orsaken till den snedvridna konkurrensen är att det i dag inte är tillåtet att märka svenskuppfött kyckling- och kalkonkött med en text som uppger att djuren är uppfödda utan antibiotikabehandling. Samtidigt tillåts att importerade livsmedelsprodukter märks med texten ”Uppfödda utan antibiotika”.

Larmrapporter kommer allt tätare om att fler och fler antibiotika förlorar sin verkan. Varje år dör 1,3 miljoner människor på grund av att antibiotika förlorat sin verkan mot farliga bakterier.

Sverige har i dag internationellt sett en extremt låg behandling med antibiotika vid uppfödning av kyckling och kalkon. Detta framgår tydligt i statistik från Statens Veterinärmedicinska Anstalt som visar på att antalet antibiotikabehandlade i svenska kyckling- och kalkonflockar är försumbart.

Ytterligare kvitto på den mycket låga användningen av antibiotika vid uppfödning av kycklingar och kalkoner i Sverige är EU:s resistentkartläggning. Där framkommer det tydligt att svensk kyckling och kalkon har låg förekomst av resistenta bakterier samt att resistentläget i många andra EU-länder är avsevärt sämre. Samtidigt som den låga användningen i Sverige speglas av ett gott resistentläge ser det onekligen ut som om antibiotikabehandlingen hos livsmedelsproducerande djur i majoriteten av EU-länderna snarare är standardrutin än undantag.

När det gäller svensk kyckling- och kalkonuppfödning finns sedan många år tillbaka detaljerad statistik som visar en extrem låg förbrukning av antibiotika tack vare god djurhälsa och djurvälfärd som är en förutsättning för friska djur utan behov av antibiotika. Detta kräver dock stora insatser från våra bönder och därför är det anmärkningsvärt att detta inte får framgå på köttförpackningar då vi agerar på EU:s öppna marknad.

Regeringen har varit mycket tydlig med och fokuserat på att öka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion genom en uppdaterad Livsmedelsstrategi. Ansvarig minister har också poängterat att med en svensk, konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i grunden, och med inhemska företag som kan fortsätta sin produktion av livsmedel, skapas förutsättningar för en långsiktig, inhemsk livsmedelsberedskap.

Vår bransch sysselsätter människor på landsbygden och i orter utanför de större städerna.  På drygt tio år har kyckling- och kalkonbönder i Sverige minskat sitt klimatavtryck med 20 procent och ligger i framkant då det gäller hållbarhetsarbete för uppfödning av kycklingar och kalkoner.

För mer information, kontakta Maria Donis: 070 825 48 58 eller maria.donis@svenskfagel.se

Senast uppdaterad: 28 augusti 2023