Svensk Fågel och klimatet – rapport från livscykelanalys

Svenska kycklingbönder och företag inom Svensk Fågel jobbar hela tiden med att bli ännu mer hållbara. Med hjälp av ny kunskap, ny teknik och ett brinnande intresse minskar vi vår påverkan på jorden, vilket är vår skyldighet. Genom forskningsinstitutet, RISE har en ny livscykelanalys (LCA)* av kyckling från Svensk Fågel genomförts som en del i Svensk Fågels hållbarhetsarbete. Se sammanfattning av rapporten och faktablad nedan.

Svensk Fågel har  även nyligen genomfört en hållbarhetsanalys på gårdsnivå bland sina lantbrukare. Resultatet visar att majoriteten av bönderna har eget kretslopp, bidrar till den biologiska mångfalden och hjälper till att hålla landsbygden levande genom att bidra till arbetstillfällen på den egna gården och i samhället runt omkring. Dessutom ökar antalet kvinnor som är anställda och som driver gårdarna. Se enkäterna från undersökningen nedan.

* Detta är den tredje och mest omfattande LCA:n som genomfördes kring svensk kycklingproduktion under 2021. RISE är ett statligt ägt, oberoende forskningsinstitut. Den första livscykelanalysen av svensk matfågel genomfördes redan 2001 och den andra 2009.

Sammanfattningsrapport LCA RISE  2022

Faktablad om LCA

Hållbarhetsanalys på gårdsnivå – enkäter 

Kontakt och mer information: 

Maria Donis, vd för Svensk Fågel

070 825 48 58
maria.donis@svenskfagel.se

 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022