Svensk Fågels informationsdagar 2024

Nu är det dags för Svensk Fågels informationsdagar inom projektet ”Informations- och demonstrationsaktiviteter om ökad djurvälfärd för lantbrukets djur” där  Svensk Fågel har erhållit medel från Jordbruksverket inom Landsbygdsprogrammet.

Syftet med informationsdagarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett kunskapsutbyte och att kompetensen om djurvälfärd stärks.

Innehållet under Svensk Fågels informationsdagar anpassas till de aktuella frågor och den trendutveckling som förekommit det gångna året vad gäller djurvälfärd.

Dagarna innehåller intressant information om djurens fysiologi, djurens behov av beteende, ben- och fothälsa, hantering av djuromsorgsprogram för avels/föräldradjursuppfödare, regelverk och ventilation m.m.

Datum, tid och platser för informationsdagarna:

– 24 januari, Kronfågels uppfödare
Best Western Hotel Norra Vättern
Klockarebacken
SE 696 30 ASKERSUND

– 29 januari, Avelsuppf + Kläckäggsprod
Bykrogen i Österslöv
Arkelstorpsv. 79
291 94 KRISTIANSTAD

– 30 januari, Kalkon
Bykrogen i Österslöv
Arkelstorpsv. 79
291 94 KRISTIANSTAD

– 1 februari, Atrias uppfödare
Åhus Gästgivaregård
Gamla Skeppsbron 30
296 31 ÅHUS

– 2 februari, Knäred/Bjärefågel
Hotel Spa & Lögnäs Gård
Lögnäs 62
312 96 LAHOLM

– 6 februari, Guldågels uppfödare
Öjaby Herrgård
Öjabyvägen 113
352 50 VÄXJÖ

Tid
Om inte annat anges så börjar vi med samling klockan 9.30 med kaffe. Start klockan 10.00 och lunch cirka 12.00. Kaffe vid 14.30 och vi avslutar dagen cirka vid klockan 16.30.

Anmäl dig här: 

Sista anmälningsdag har passerat, kontakta pernilla.aspernas@svenskfagel.se för efteranmälan

Frågor/kontakt: pernilla.aspernas@svenskfagel.se

Du får en bekräftelse på din anmälan och det är viktigt att anmäla sig i tid för att undvika extra kostnad. Senast: 10 januari 2024 vill vi ha din anmälan till våra informationsdagar.

Välkommen!

Senast uppdaterad: 27 november 2023