Svensk kycklinguppfödning- så ser det ut

Här visar vi bilder och filmer på hur det ser ut i bondens stall och hur svenska kycklingar har det.

Svensk Fågels medlemmar, svenska kycklingbönder är stolta över att kunna föda upp starka, friska och robusta djur, utan behov av antibiotika. Kycklingarna växer upp på familjegården och är en naturlig del av gårdens kretslopp. Bonden ser till sina djur flera gånger om dagen och följer både svensk djurskyddslag och branschens egna, strikta kontrollsystem för djurvälfärd.

Här visar vi hur kycklingarnas liv ser ut, från det att de sätts in som dagsgamla vid 1 dags ålder fram tills de slaktas vid ca fem veckor. Däremellan blir de könsmogna, vid cirka två veckors ålder. Då byter de fjäderdräkt, från gula dun till vita fjädrar och kan då se lite tufsiga ut och få en del kala fläckar, vilket är helt naturligt.

Svenska kycklingar – ca 2 veckor gamla: 

a