FAQs

Så ni accepterar att det förekommer resistens?

Svensk Fågel driver ett resistensövervakningsprogram för coccidier i samarbete med Livsmedelsverket, SVA och Jordbruksverket. Den övervakningen visar att det inte finns någon resistensproblematik kopplat till koccidiostatika i den svenska kycklinguppfödningen. Anledningen till det är att svenska kycklingbönder arbetar förebyggande med god hygien i sina stallar. Den omgångsvisa uppfödning där stallarna tvättas noggrant mellan varje uppfödningsomgång […]

Läs mer 2023/03/16

Varför säljs kycklingar som är smittade med campylobacter? Går det inte att göra motsvarande kontroll och åtgärdsprogram som man i Sverige gör med salmonella?

Kycklingarna tycks ofta bli smittade av campylobacter under de sista dagarna före slakt och eftersom det ännu så länge inte finns tillräckligt snabba och säkra analysmetoder går det inte säkerställa leverans av helt campylobacterfria kycklingar. Vi vet att kyckling är en potentiell smittkälla men också att det finns många andra smittkällor (se ovan). De senaste […]

Läs mer 2023/03/16

Hur smittas kycklingen med campylobacter?

Forskarna vet inte i dag exakt hur kycklingarna smittas. Men några troliga orsaker kan vara: – Via kycklingarnas dricksvatten – Brister i hygien i uppfödningsstallarna – Insekter, främst flugor Vad görs för att minska förekomsten av campylobacter hos kycklingar? Branschorganisationen Svensk Fågel har länge arbetat med att minska förekomsten av campylobacter hos svensk kyckling. Redan […]

Läs mer 2023/03/16

Hur är campylobacternivån i andra länder?

I många länder är campylobacternivån i kyckling betydligt högre än vad den är i Sverige. Sverige har således få smittade kycklingflockar sett i ett internationellt perspektiv. Dessutom har studier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg visat att 80–95 procent av campylobacterna i importerad kyckling från Spanien och Thailand är multiresistenta. Muliresistens (innebärande att antibiotikabehandling inte alls […]

Läs mer 2023/03/16

Vad kan jag som konsument göra för att undvika att smittas av campylobacter när jag äter kyckling?

Det viktigaste vid hantering av kyckling, precis som allt kött, är att ha god hygien i köket. Det innebär till exempel att man ska diska knivar och skärbrädor efter att man har skurit i kycklingen/köttet. Man ska också se till att kycklingköttet blir helt genomstekt, vilket sker vid cirka 70º C (kokt/grillat). Det innebär att […]

Läs mer 2023/03/16

Hur kan människor smittas?

Den största risken att smittas är vid utlandsvistelser. Två tredjedelar av campylobacterfallen som rapporteras i Sverige är smittade utomlands. Smittvägarna kan vara följande: – Vatten, som till exempel var orsak till de två största campylobacterutbrotten i Sverige (Grums och Marks kommun). – Opastöriserad mjölk – Livsmedel, till exempel färsk kyckling eller kött som har grillats […]

Läs mer 2023/03/16

Vad är campylobacter?

Campylobacter finns naturligt i vår miljö och bakterien kan förekomma i till exempel kycklingflockar. I Sverige är dock förekomsten bland kycklingar lägre än i många andra länder. Bakterien kan orsaka maginfektioner hos människor men med rätt hantering av djur och mat kan riskerna minskas. Campylobacter är en bakterie som vanligen förekommer i tarmkanalen i de […]

Läs mer 2023/03/16