FAQs

Får alla kycklingar i Svensk Fågel koccidiostatika?

Nej det finns mindre, nischproducenter med sitt koncept att inte använda koccidiostatika. De vaccinerar sina djur vilket fungerar då man slaktar djuren vid en högre ålder. Det finns även medlemmar i branchen som inte använder koccidostatika, till exempel Bjärefågel.

Läs mer 2023/03/16

Kan ekologiska kycklingar bli sjuka i koccidios?

I ett forskningsprojekt som pågår på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) där man studerade förekomsten av koccidios inom sk nischuppfödning där inte koccidiostatika används, påvisades frekvent koccidieinfektioner. SVAs rekommendation baserat på dessa resultat är att kycklingar i nischproduktion bör vaccineras om inte koccidiostatika används. Vaccinering ger dock inget fullskaligt skydd mot sjukdomen och full immunitet hinner […]

Läs mer 2023/03/16

Får ekokyckling också koccidiostatika?

Nej, om eko-kycklingen får koccidios så måste den behandlas med antibiotika.

Läs mer 2023/03/16

Har ekokycklingen också koccidios?

Ja, eftersom parasiten förekommer i kycklingen miljö, såväl inomhus som utomhus.

Läs mer 2023/03/16

Hur kontrolleras användningen?

Förekomsten av koccidios i svenska kycklingflockar övervakas inom kontrollprogrammet för koccidios och klostridios. I nämnden sitter experter från Jordbruksverket, SVA och Livsmedelsverket. Även fjäderfäveterinärer finns i nämnden som årligen ordinerar typ och mängd för dem som är anslutna till Svensk Fågel. I Sverige registrerar Jordbruksverket och sammanställer den mängd som foderföretagen använt vad gäller koccidiostatika.

Läs mer 2023/03/16

Vad används för typ av parasitmedel i Sverige?

Det används för närvarande endast en form av koccidiostatika till kyckling i Sverige som kallas narasin. Det får användas fram till 3 dagar före slakt och i undantagsfall med 1 dags karens vid flyttad slakt, tillfällig störning på inrådan av veterinär eller för enskilda flockar vid delat slakt. Vilket är mer strikt än den gällande […]

Läs mer 2023/03/16

Så ni accepterar att det förekommer resistens?

Svensk Fågel driver ett resistensövervakningsprogram för coccidier i samarbete med Livsmedelsverket, SVA och Jordbruksverket. Den övervakningen visar att det inte finns någon resistensproblematik kopplat till koccidiostatika i den svenska kycklinguppfödningen. Anledningen till det är att svenska kycklingbönder arbetar förebyggande med god hygien i sina stallar. Den omgångsvisa uppfödning där stallarna tvättas noggrant mellan varje uppfödningsomgång […]

Läs mer 2023/03/16

Vad är koccidiostatika?

Koccidiostatika ges i fodret för att förebygga en allvarlig parasitsjukdom som finns i kycklingens miljö, såväl inomhus som utomhus. Medlet har dålig effekt mot bakterier och används inte till människor. Vid utbrott av koccidios hos kycklingar använder man däremot antibiotika av helt andra typer. Men är det inte en risk att bakterierna utvecklar antibiotikaresistens? Parasitformen […]

Läs mer 2023/03/16

Vad är koccidios?

Koccidios är en tarmparasit som ger tarmskador med nedsatt allmäntillstånd hos fåglarna, och kan vid sporadiska utbrott även orsaka hög dödlighet.

Läs mer 2023/03/16

Är koccidiostatika ett antibiotika?

Koccidiostatika är ett tillåtet medel som enligt en mycket strikt och teoretisk definition tillhör det man kallar antibiotika. Detta för att koccidiostatika bildas av en levande organism och har effekt mot en annan levande organism. Dock är det ett medel mot tarmparasiten koccidios och klassas av EU som en fodertillsats. Det finns ingen risk för […]

Läs mer 2023/03/16