FAQs

Kan kycklingarna ha blivit smittade genom fodret?

Ja det skulle vara tänkbart, men VRE har inte påvisats i miljöprov från svenska foderfabriker och inte heller i foder i länder som Danmark och Norge.

Läs mer 2023/03/16

Vad gör man för att få bort VRE hos kyckling?

Man har slutat använda denna antibiotikatyp, avoparcin, i all djuruppfödning i Europa sedan 1998. I Sverige försöker vi finna vägar för att helt få bort bakterien från stallarna.

Läs mer 2023/03/16

Har VRE alltid funnits hos kyckling?

VRE har funnits i Europa utanför Sverige, åtminstone sedan 1994 då den första publikationen om detta kom.

Läs mer 2023/03/16

Kan förekomsten av VRE ha samband med användning av koccidiostatika?

Nej, det finns ingenting som tyder på ett sådant samband. Det är helt olika typer av substanser.

Läs mer 2023/03/16

Har uppfödare, kläckeri eller avelsföretagen använt antibiotika till kyckling som lett till VRE på kyckling?

Nej, den typ av antibiotika som leder till vankomycinresistens har inte använts de senaste 20 åren i svensk djuruppfödning.

Läs mer 2023/03/16

Kan människor överföra VRE till djur?

Ja, på samma sätt som djuren kan överföra VRE till oss genom exempelvis direktkontakt, kan vi överföra VRE till djur.

Läs mer 2023/03/16

Kan man smittas med VRE när man är inne i ett kycklingstall?

Ja, det finns en viss risk, om än liten, om man vistas i ett smittat stall, men man kan minska risken genom att tvätta händerna noga efter besöket.

Läs mer 2023/03/16

Förekommer VRE i andra livsmedel?

Ja det kan finnas i till exempel fläskkött i länder där man använt denna typ av antibiotika, dvs. avoparcin, i svinuppfödningen. I Sverige har VRE aldrig hittats på svin.

Läs mer 2023/03/16

Förekommer VRE i kyckling från andra länder?

Ja, det gör det. VRE hittas på både svenskt och utländskt kycklingkött. I till exempel Norge och Danmark är det mycket vanligare att kycklinguppfödningar är infekterade.

Läs mer 2023/03/16

Kan man bli smittad med vankomycinresistenta enterokocker,VRE, om man äter kyckling?

Ja, men med rätt tillagning och god kökshygien, som man ju alltid ska ha, så dör bakterien och då finns det ingen risk. Inga av de fall som finns rapporterade från sjukhus i Sverige kan kopplas till kyckling.

Läs mer 2023/03/16