Utveckling av rådgivningskoncept

Ett nytt EU – finansierat projekt har sjösatts med syfte att stärka den svenska matfågeluppfödningen och de svenska mervärdena så att konkurrenskraften förstärks och förbättras.

Målet med projektet är att utveckla och utvärdera ett nytt koncept inom rådgivning specialanpassat efter matfågeluppfödningens behov. Projektet fortlöper tom februari 2022.

Kontaktperson:

Pernilla Aspernäs, 0702-22 39 36
pernilla.aspernas@svenskfagel.se

Senast uppdaterad: 16 november 2021