Svensk kyckling vinner i längden

Välkommen till Svensk Fågels webinar om djurhälsa

Tuffa ekonomiska tider kan få oss att snegla mot billigare importerat kött. Men att fortsätta välja svenskt har så många fördelar. När det gäller svensk kyckling har branschorganisationen Svenskt Fågel sedan 1980-talet arbetat effektivt med hög djurvälfärd och friska djur som inte är i behov av onödig antibiotika. Under det här webinariet förklarar vi mer i detalj om vad som krävs för att få använda Svensk Fågels certifiering samt hur våra program fungerar, resultat samt hur kontroller och
provtagning för de olika programmen fungerar.

Katja Nilsson, forskare vid Institutionen för husdjursgenetik och tillämpad genetik på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet kommer att berätta om tillämpad avel, hur de olika parametrar som vi vill inkludera i avelsarbete kan mätas och därmed förbättra djurens välfärd, hälsa och prestation. Katja Nilsson kommer även förklara husdjursavelns historik och dess betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion, med hänsyn till hälsa och välfärd hos både djur och människor.

Medverkande från Svensk Fågel är Maria Donis, VD, Anna Silvera, Fil.dr. Etologi och Djurskydd och Hållbarhetsstrateg och Pia Gustavsson, Chefsveterinär.

När?: Svensk Fågel håller två webinar med samma upplägg, du väljer en av tiderna:
Tisdag 14 februari kl 10-12
Torsdag 2 mars kl 10-12

Hur? Webinariet hålls digitalt, det enda du behöver för att delta är en länk och ett lösenord som du får när du har anmält dig.

Senast uppdaterad: 6 februari 2023