Offentlig upphandling

Svensk Fågel har länge arbetat hårt för att andelen svensk kyckling och kalkon ska öka i skolor, på sjukhus och i äldreboenden runt om i landet. Och alltfler väljer svensk kyckling i offentlig upphandling. Men trots ökning i kommuner och landsting står importerat fågelkött för mer än hälften. Uppfattningen om att ekologisk, importerad kyckling och kalkon är bättre än svensk matfågel är ett ständigt aktuellt diskussionsämne.

Det finns en obalans i kravställandet, där fokus ofta ligger på ekologiskt snarare än att livsmedelshanteringen följer svensk djurskyddslagstiftning.

Svensk Fågels strikta kvalitets- och kontrollprogram för djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd ställer krav som är hårdare än både EU:s och Sveriges djurskyddslag. Vi vill öka kunskapen om vilka krav man som upphandlare faktiskt kan ställa i upphandling av svensk matfågel.

Att upphandla svenskt kan vara svårt och de riktlinjer som finns idag garanterar inte att du får svensk kyckling och kalkon. Vi har tagit fram en upphandlingsfolder och förslag på kriterier så att det ska bli lättare för dig att upphandla svenskt. Du kan ladda ner dem här:

Upphandlarens guide till kvalitet
Förslag till kriterier vid offentlig upphandling av kyckling
Förslag till kriterier vid offentlig upphandling av kalkon

Senast uppdaterad: 22 mars 2017