100 procent svensk kyckling på Scandic

Scandic kommer från och med hösten 2018 servera kyckling med endast svenskt ursprung, helt i linje med deras fokus på klimat- och kvalitetsaspekter. Totalt kommer ändringarna att beröra 201 ton kyckling och övergången kommer att ske på verksamhetens alla hotell runtom i Sverige.

Efter en omfattande upphandling har Scandic ändrat sina leverantörsavtal gällande kyckling och från och med september består avtalssortimentet enbart av kyckling med svenskt ursprung. I upphandlingen återfinns specificerade leverantörskrav inom bland annat djuromsorg, ursprungsland samt produktkvalitet. Att inte använda antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte, restriktiva slaktmetoder samt produktmärkning gällande ursprung är några av dem.

Scandics maträtter med svensk kyckling kommer att serveras på alla hotell runtom i Sverige.

– Vi ser positivt på nyheten om att Scandic går över till 100 procent svensk kyckling. Det är bra att hotell-och restaurangkedjor tar sitt ansvar, fler bör och kan faktiskt följa efter. På så sätt gynnar vi svenska bönder där klimat- och miljöfrågorna är högprioriterade, bland annat genom att använda egna kretslopp på gården där kycklingarna föds upp och genom att se till så att inget fiskmjöl förekommer i fodret till kycklingarna, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Om fler inom hotell- och restaurangbranschen följer i Scandics fotspår och enbart serverar svensk kyckling främjas en mer hållbar uppfödning  med höga krav på djurvälfärd och djurhälsa. Därmed behöver kycklingarna i princip inte antibiotikabehandlas, vilket är vanligt förekommande utomlands. Att ställa höga krav på kvalitet, utöver ursprung, är viktigt såväl i offentlig sektor men även inom hotell- och restaurangkedjorna. Det är rätt steg mot en mer hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om ursprungs- och kvalitetsmärkning på restaurang här