Fakta från Svensk Fågel istället för myter från Djurens Rätt

Djurens Rätt har återigen startat en smutskastningskampanj mot oss och våra svenska kycklingbönder. Här svarar vi med fakta istället för myter.

Svensk Fågels ordförande Jenny Andersson som också är kycklingbonde har gett följande kommentar till kampanjen:

”Det är väldigt tråkigt och sorgligt att Djurens Rätt kritiserar och trycker ned svenska bönder med den typen av kampanj som man har drivit under en längre tid. Våra bönder behöver pepp och inte kritik i den tuffa situationen som svenskt lantbruk befinner sig idag. Att svartmåla och trakassera oss bönder och att påstå att vi inte tar hand om våra djur eller att djuren inte klarar av att gå är ren lögn. Ingen tjänar på att våra djur skulle må dåligt.

Vi har i Sverige, liksom i andra länder, en livsmedelsproduktion som innebär att vi föder upp djur som blir livsmedel. För dem av oss som väljer att äta kött så är svenskt kött och fågel det bästa valet. Risken med Djurens Rätts smutskastningskampanj är att folk helt enkelt väljer importerad kyckling – där djurskyddet ofta inte existerar och arbetsförhållandena kan vara under all kritik. Vi har ett väldigt gott djurskydd i Sverige och vi har strängare djurskyddskrav än de flesta andra länder. Våra svenska bönder följer omfattande regler och program som rör både djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet. Hela vår uppfödning, slakt och produktion övervakas av veterinärer och inspektörer från myndigheterna.

Djurens Rätt har ju som mål att vi ska sluta att äta kött. Detta mål delas inte av oss på Svensk Fågel, våra svenska bönder eller majoriteten av konsumenterna. Det blir därför väldigt svårt att ha någon slags dialog eller diskussion med Djurens Rätt som faktiskt vill stänga våra gårdar. Och i slutändan stänga ned delar av landsbygden.”

Jenny Andersson, kycklingbonde i Småland och ordförande i Svensk Fågel

Fakta istället för myter:

Hållbarhet

Djurens Rätt ifrågasätter om kyckling som livsmedel är hållbart och menar att veganska alternativ är att föredra. Här kan du ta del om den fakta och kunskap som stödjer att svensk kyckling är klimatsmart, utan nedsättande värdering av andra livsmedel. Här berättar vi till exempel om hur kycklingen ingår i gårdens kretslopp och om de biobränslen som används av svenska kycklingbönder:

Klimatsmart svensk kyckling

Beläggning

Djurens Rätt hävdar att kycklingarna trängs på liten yta. I själva verket strövar de fritt på torr ströbädd i stora, luftiga stallar med fri tillgång till mat och vatten samt gott om plats att röra sig fritt, kunna ströbada och utföra fodersök. Beläggningsgraden regleras och baseras på stallets kvalitet och djurhållarens skötsel, i enlighet med svensk lagstiftning och genom Svensk Fågels djuromsorgsprogram (godkänt av Jordbruksverket). Djurstallarna kontrolleras av externa och oberoende kontrollanter och genom Länsstyrelsens djurskyddskontroll.

Benskador

Slutligen menar Djurens Rätt att kycklingar växer snabbt och onaturligt med benskador som följd. Inte heller detta stämmer. Kycklingarna som växer upp hos våra bönder är en korsad ras som är anpassad för fågelkött och deras storlek är helt naturlig. De får inga hormoner och ingen tillväxtantibiotika. Deras hälsostatus är hög, de är friska och starka genom hela livscykeln. Något som även kontrolleras dagligen genom bondens tillsyn av sina kycklingar, genom svensk djurskyddslag och dessutom Svensk Fågels djuromsorgsprogram.

Ytterligare fakta istället för myter