Ingen salmonella i svensk kyckling

Salmonella är mycket ovanligt i svenska ägg men just nu återkallas ägg från en stor svensk äggproducent på grund av salmonella. Det här gäller inte svensk kyckling.  

Äggproduktion och kycklingproduktion skiljer sig och ingen salmonella har påträffats i svensk kyckling. Tvärtom är den svenska modellen för kyckling unik i sina extremlåga nivåer av salmonella.

Sveriges arbete med att motverka salmonella har länge väckt internationell uppmärksamhet och fungerar ofta som förebild. Förekomsten av salmonella bland svenska kycklingar är under 0,1 procent, mycket tack vare effektiva bekämpningsprogram som varit verksamma sedan 1960-talet.

The European Union One Health 2020 Zoonoses Report

Programmet Smittskydd på Gård är Svensk Fågels förebyggande smittskyddsprogram med syfte att förebygga t.ex salmonella på besättningsnivå. Utöver en mängd biosäkerhetskrav innehåller programmet salmonellaprovtagning i produktionskedjans samtliga led. Programmet är ett krav för medlemmar i Svensk Fågel. På kycklingförpackningen finns Svensk Fågels kvalitetsmärke som anger att produkten följer dom tuffa kraven och programmen som bland annat rör salmonella. Utöver det så garanterar märkningen att kycklingen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

För mer information, kontakta:
Pia Gustavsson, Chefsveterinär, Svensk Fågel på: 073 811 80 50 eller pia@svenskfagel.se


Sunt förnuft i köket

  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
  • Tvätta händerna direkt efter att du hanterat rått kött och köttfärs eller tagit på förorenade redskap, skärbrädor och bänkytor. Torka händerna torra med ren tyghandduk eller med hushållspapper.
  • Håll isär rått kött från andra livsmedel.
  • Diska knivar, skärbrädor och andra redskap noga, i varmt vatten med diskmedel, när du skurit och hanterat rått kött och köttfärs. Torka av arbetsbänken med hushållspapper, inte disktrasan. Då förhindrar du att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Skölj grönsaker.
  • Ät inte rått kött eller råa ägg.
  • Genomstek kycklingen så att den inte är rosa inuti och har klar köttsaft.
  • Tänk på temperaturen vid tillagning. Salmonella och de flesta andra bakterier dör av värme. Vid upphettning till minst 70 grader dör nästan alla skadliga bakterier i maten.

Mer information:

https://svenskfagel.se/salmonella/

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/bakterier/salmonella