Klimatpris till svensk kycklingbonde

I dagarna belönades en av våra medlemmar, kycklingbonden Per Watz och Jenny Andrén på Husby Gård och dess solcellsanläggning med priset ”Årets anläggning” av branschföreningen Svensk solenergi. 

Svensk Fågel har länge fokuserat på klimatfrågan och arbetar ständigt med att hitta sätt för att minska branschens klimatpåverkan. En stor framgångsfaktor har varit att de allra flesta av kycklingbönderna inom Svensk Fågel, som till exempel Per Watz, har egna kretslopp på sina gårdar.

Läs gärna mer om vårt klimatarbete här.