Ny teknik ersätter IRL-besök i stallar

Just nu behöver våra kyckling- och kalkonbönder fokusera extra mycket på biosäkerhet. Risken för spridning av fågelinfluensa är mycket stor.  Därför är det för tillfället svårt för utomstående att besöka våra bönders stallar. I alla fall IRL. Som tur är kan den nya tekniken lösa det mesta, både genom film och virtuella besök.

Nyligen genomförde Svensk Fågel därför ett virtuellt studiebesök i ett avelsdjursstall som en biosäker lösning för en EU-delegation på besök i Sverige. Som ett led i översynen av EU-lagstiftningen ville nämligen delegationen från Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Österrike besöka en svensk avelsdjursgård för att lära sig mer om hur vi i Sverige arbetar med djurskyddsfrågor.  Något som just nu är svårt att genomföra, mest på grund av den stora risken för spridning av fågelinfluensa.

–  Vi löste det genom ett virtuellt besök, där ansvarig veterinär i en av avelsdjursstallarna tog med sig en desinficerad kamera (telefon) och filmade stallet medan våra EU-gäster kunde se och följa allt via länk i realtid, säger Anna Silvera, hållbarhetsstrateg på Svensk Fågel.

Eva Berndtson, veterinär på SweHatch, sände alltså live inne från djurutrymmet via sin telefon med kamera och svarade på frågor medan Anna Silvera, hållbarhetsstrateg på Svensk Fågel deltog på plats i Stockholm tillsammans med EU-delegationen för att besvara övergripande frågor om svensk matfågeluppfödning.

–  Det virtuella studiebesöket uppskattades och budskapet som deltagarna tar med sig hem till det fortsatta arbetet med EU-lagstiftningen är vikten av att arbeta förebyggande, att djurskötaren måste vara utbildad och ha ett gott djuröga samt betydelsen av att ge avelsdjuren sysselsättning i form av till exempel en torr och lucker ströbädd att sandbada, socialisera och para sig i, säger Anna Silvera.

På liknande sätt kan dagens filmteknik idag i många fall ersätta ett IRL-besök.

–  Idag har vi både utmaningar med fågelinfluensa samt andra fjäderfäsjukdomar och nyligen hade vi en pandemi som satte käppar i hjulet för fysiska besök. Men det var också tack vare pandemin som vi lärde oss mer om den digitala tekniken. Vi på Svensk Fågel visar gärna upp hur det ser ut i våra medlemmars stallar, transparens är viktigt för oss, här tar vi därför hjälp av den senaste tekniken för att spegla verkligheten, både genom film och virtuella besök, säger Maria Donis, vd för Svensk Fågel

Mer om det virtuella EU-besöket

Mer om hur kycklingarna har det i stallet, genom hela kedjan, från avelsdjur till matfåglar:

Mer information och kontakt:

Anna Silvera, 072 453 64 53, anna.silvera@svenskfagel.se

Maria Donis, 070 825 48 58, maria donis@svenskfagel.se