Om Aftonbladets publicering och djurvälfärd

God djurvälfärd och säkra livsmedel är helt grundläggande för svensk kycklingproduktion. Det är aldrig acceptabelt att djur behandlas dåligt. Samtidigt har svenska lantbrukare ett allt större problem med aktivister som olagligt bryter sig in på gårdarna och på olika sätt försöker förstöra verksamheten. 

De bilder som Aftonbladet publicerat från en uppfödare knuten till ett av Svensk Fågels medlemsföretag, kommer från en flock med sjuka djur. Bilderna är tagna av aktivister som olagligt brutit sig in på gården och är på inget sätt representativa för svensk kycklinguppfödning utan  visar en flock sjuka djur. Djurägaren hade dialog med sin besättningsveterinär och extra insatser med utökad personal och skötsel i den flocken hade upprättats, allt för att minimera djurlidandet.

Kycklingar kan bli sjuka även nattetid
Kycklingarna som Aftonbladet bygger sin publicering på, kan ha haft en akut ledinfektion orsakad av e-coli. Symtom i stallet på E.coli är i första hand ökad dödlighet och/eller hälta om infektionen sprids till leder.Då kan förloppet gå väldigt snabbt, från ett friskt djur som på bara några timmar insjuknar, får ledinfektion, hälta och dör.

Det innebar att kycklingarna inte hann sorteras ut under natten då intrånget skedde och djuren filmades. Om akuta symtom uppstår på kvällen eller natten hittas djuren av personalen antingen halta eller döda vid den första rundan i stallet på morgonen. I det här fallet har djurrättsaktivister brutit sig in på morgonen innan personalen varit inne i den aktuella avdelningen för att se till djuren.

Aftonbladets intervju med djurägaren skedde dessutom 1,5 månad senare, då nästa kull var insatt. Det vill säga en kull som inte alls hade ett samband med de filmer och foton som intervjun tar upp. Både före- och efterkommande kullar hos den aktuella djurägaren har inte haft förhöjd dödlighet eller fothälsoproblem.

Normal dödlighet bland kycklingar förekommer också, som vid all djuruppfödning, det händer att enstaka djur insjuknar och dör under natten. Dessa sjuka djur sorteras i så fall bort under bondens rundtur i stallet på morgonen. De kycklingar som går vidare till slakt och når konsumenter i butik är därför alltid kontrollerade och friska.

Bonden eller djurskötarna som jobbar med kycklingarna ser till dem flera gånger om dagen och sorterar bort skadade och sjuka djur. Ingen tjänar på att djuren är sjuka eller lider.

Kontroll av djurskydd
Svenska bönder jobbar stenhårt med att ta fram bra mat till svenska konsumenter. Svensk kyckling från svenska familjegårdar är nyttigt, god och håller landsbygden levande samt hjälper oss i Sverige att bli mer självförsörjande. Bönderna föder upp sina djur enligt tuffa regler och med hårda externa kontroller som genomförs av oberoende ackrediterade kontrollorgan.

Ansvaret att kontrollera att svensk djurskyddslag efterföljs ligger hos Länsstyrelserna. Deras djurskyddsinspektörer utför riskbaserade rutinkontroller eller specifika inspektioner om en anmälan inkommit. Jordbruksverket publicerar varje år resultatet från dessa kontroller i en rapport. Utöver Länsstyrelsens kontroller inspekteras alla kycklingflockar när de anländer till slakteriet av Livsmedelsverkets officiella veterinärer.

Läs mer om våra kontroller här 

Benhälsa hos svenska kycklingar