Svensk Fågels årsstämma 2023

Temat för årets stämma för branschorganisationen Svensk Fågel var:
”Vår globala och lokala utmaning för en konkurrenskraftig och hållbar matfågelproduktion”. Styrelsemötet och årsstämman hölls 15 och 16 mars i Halmstad där medlemmarna, majoriteten av Sveriges kycklingbönder fick möjlighet att träffas, nätverka och lyssna till senaste nytt inom matfågelbranschen. 

Maria Donis, VD för svensk Fågel inledde årsstämman med att tala om året som gått, Utmaningar för 2022 bestod av fortsatt Covid 19-pandemi, fågelinfluensa och krisen i Ukraina som följdes av allt dyrare foder och energikostnader När även matpriserna ökade importen av lågpriskyckling.

– Trots utmaningar ser jag positivt på svenska matfågelbranschens framtid. Svensk kyckling och kalkon är ett hälsosamt och hållbart livsmedel och våra mervärden är starka och viktiga. I dessa tuffare tider är de kanske viktigare än någonsin. Tillsammans tar vi fram en hållbar kyckling och kalkon som ger oss mycket protein för pengarna och som bidrar till Sveriges självförsörjning, sa Maria Donis, vd, Svensk Fågel.

Liksom varje år hölls även en utställning/mässa i anslutning till årsstämman. Här samlades företag inom foder, teknik, gödsel och annat som hör till svensk kycklingproduktion, och presenterade sina nyheter för Svensk Fågels medlemmar och gav dem möjlighet att träffa representanter från utställande branschföretag.

Svensk Fågels stämmoprogram inleddes klockan 13.00 på torsdagen 16 mars med stämmoförhandlingar, stämmoprogram och avslutades med festmiddag på kvällen. Varje år bjuder även Svensk Fågel på föreläsningar under stämmodagen. I år hade följande talare bjudits in:

  • Christina Nordin, Generaldirektör, Jordbruksverket
  • Mattis Bergqvist, Coops hållbarhetschef, Svensk Dagligvaruhandel
  • Magnus Swalander, Global Chef för Aviagens Kycklingsutveckling, Aviagen
  • Gunnar Söderström, mental tränare och Årets talare

Svensk Fågels styrelse

På stämman valdes Ola Andersson, VD för SweHatch in som ledamot i styrelsen. Vidare så valdes Johan Andersson, ansvarig för live operation, Kronfågel till ledamot och till viceordförande i Svensk Fågel. Övriga ledamöter för uppfödare och kläckeri omvaldes för ytterligare två år.

Ordinarie                

Jenny Andersson, ordf                                                             Stjärnamo Kyckling

Jens Christensen                                                                       Hättorps Gård

Ulrik Helgstrand                                                                       Rösängs Lantbruk

Torbjörn Persson                                                                      Blenta

Ola Andersson                                                                           SweHatch

Peter Andersson                                                                       Guldfågeln

Johan Andersson, vice ordf                                                    Kronfågel

Patrik Larsson                                                                           Atria Sweden

Sven Hellberg                                                                            Lantmännen

Maria Donis, VD                                                                        Svensk Fågel

Suppleanter           

Eskil Svensson                                                                          Eskilsgård

Arvid Tunemar                                                                         Arvid Tunemar EF

Frida Ottersten                                                                         Lunneberg Lantbruks

Thomas Carlson                                                                       Aviagen SweChick AB

Nina Yngwe                                                                               Blenta

Johan Ekerot                                                                             Guldfågeln

Daniel Magnusson                                                                   Atria Sweden

Jonas Tunestål                                                                          Kronfågel

Fredrik Reis                                                                               Svenska Foder

Verksamhetsberättelse 2022

Mer om stämman