Viktigt att kycklingen är svensk och att maten är trygg

Att kycklingen är svensk och att maten är trygg blir allt viktigare för svenska folket. Det visar en ny marknadsundersökning från branschorganisationen Svensk Fågel via IPSOS. Säker och trygg mat är viktigast i målgruppen med kvinnor över 30 år medan ursprung och hållbarhet är avgörande i yngre åldrar.

Svensk Fågel utförde den 10-13 september 2019 en marknadsundersökning via IPSOS där 1082 respondenter, män och kvinnor 16-65 år, ur ett riksrepresentativt urval svarade på frågor om attityder kring konsumtion av kyckling.

*att kycklingen inte rutinmässigt är uppfödd med antibiotikabehandling
Siffror i procent för 2019

Generellt visar resultatet att konsumtionen av kött minskar medan efterfrågan på svensk kyckling ökar. Liknande resultat visar också Jordbruksverkets senaste siffror.

– Det är glädjande att svenska konsumenter uppskattar och värdesätter det arbete som svenska kycklingbönder utför varje dag för att hålla en hög kvalitet på den mat som produceras, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Andelen ätfärdiga produkter, till exempel färdiggrillad, skivad kyckling ökar också trots att idealet om att ”laga mat från grunden” värderas högt. Här verkar tanke och handling skilja sig åt för konsumenten.

De faktorer som avgör köp av svensk kyckling är förutom livsmedelssäkerhet och hållbarhet, ursprung – att kycklingen är svensk, priset (som inte får vara för högt) men framförallt att konsumenten vill stödja svenska bönder.

Vad som är viktigt vid köp av kyckling – attityder

IPSOS marknadsundersökning visar också att kännedomen om Svensk Fågels ursprungs- och kvalitetsmärke fortsätter att öka – allt fler känner till den Gula Pippin. Många svarar också att de väljer svensk kyckling för den goda smaken, för att den är hållbar och hälsosam. Den Gula Pippin associeras även med hög kvalitet, låg användning av antibiotikabehandling, fri från salmonella, närproducerat samt att kycklingen är uppfödd under ett strängt djuromsorgsprogram.

För mer information, kontakta Maria Donis, VD för Svensk Fågel

Telefon: 0708254858
E-post: maria.donis@svenskfagel.se