Nytt djuromsorgsprogram för avel och kläckeri

Vi tar ansvar för hela värdekedjan:

Nytt Djuromsorgsprogram för avel

Maten vi äter ska vara god, säker och producerat på ett så hållbart sätt som möjligt. Svensk Fågels blågula märkning visar att kycklingen är kläckt och uppfödd på svenska gårdar, men det är mycket mer än en ursprungsmärkning. Märkningen garanterar en unik kvalitet och en oberoende kontroll genom hela uppfödningen. Det skapar en trygghet för konsumenterna. Och konsumenterna gillar det vi gör, en majoritet av svenska folket väljer svensk kyckling och man har högt förtroende för kyckling från svenska bönder (Novus januari 2024).

Friska & starka djur

Grunden i vår uppfödning är djurvälfärden. Friska och starka djur mår bra och är också en förutsättning för en lönsam livsmedelsproduktion. Nu har vi utökat vårt Djuromsorgsprogram  så att det även omfattar uppfödningen av avelshönsen, det vill säga leden innan bönderna får de nykläckta kycklingarna till gården. Eftersom Sverige är ett nav för uppfödningen av avelshöns så kommer detta också att påverka djurvälfärden för avelsdjuren i de övriga nordiska länderna.

Svensk Fågel upprättar kvalitetsprogram inom djuromsorg för hela värdekedjan. Det vi gör i Sverige är helt unikt, inget annat land har samma övervakning och kontroll av djurvälfärden.

Livsmedelsproduktion är i dag väldigt komplex och kunskapen om vad som krävs för att ta fram säkra och trygga livsmedel är generellt låg. Därför är det viktigt för oss på Svensk Fågel att berätta hur råvarorna produceras. När djuren föds upp i Sverige och maten produceras i landet finns det större möjlighet till övervakning och kontroll. Något som ofta helt saknas vid import av kyckling eller avelsdjur från och i andra länder.

Externt kontrollorgan

Det nya programmet har utvecklats med hjälp av Jordbruksverket och fjäderfäexperter sedan 2020 och började att införas under hösten 2023. Ett ackrediterat externt kontrollorgan genomför nu revisioner på gårdarna som omfattar djurvälfärd och smittskydd i alla led, från far- och morföräldrar, till föräldradjuren, kläckeri, till uppfödningen av kycklingarna till transport och slakteri.

Uppfödningen av avelsdjuren skiljer sig en hel del från uppfödningen av kycklingarna, därför har vi skräddarsytt ett program för denna del av värdekedjan. Men det utgår som alltid från våra starka grundvärderingar. Programmet för avelsdjur ingår i det befintliga djuromsorgsprogrammet som även inkluderar kontroll av djurvälfärd på gård samt under transport och slakt.

Stärker djurskyddet

Avelsprogrammet är uppdelat i tre delar och omfattar uppfödningstallar, produktionsstallar och kläckerier. I revisionerna ingår ett antal kontrollpunkter kring bland annat hygien, djurskötsel, djurhälsa, utbildning, stallklimat och journalföring. Programmet omfattar alla avelsdjur och de olika raserna som används i Sverige på gårdar och företag som är anslutna till Svensk Fågel. Det vill säga både traditionell kyckling och kycklingar som växer lite långsammare (Ross 308, Ranger Gold och Hubbard 787).

Syftet med avelsprogrammet och alla våra program är att mäta olika indikatorer på djurvälfärd och åtgärda problem och brister. Genom att systematiskt under en längre tid samla in data i ett likriktat nationellt program stärker vi djurskyddet i hela värdekedjan. Genom att hela tiden följa resultat och siffror kan vi jämföra och hela tiden utvecklas. Med hjälp av verktygen kan sedan det enskilda företaget och lantbrukaren snabbt se eventuella störningar och åtgärda dem.

Utbildning & forskning

Kontrollen och revisionen görs av ett oberoende kontrollorgan som är ackrediterad genom Myndigheten för kvalitet och säkerhet, Swedac. Kontrollorganet rapporterar resultaten till Svensk Fågels djurvälfärdsexpert. Utifrån resultatet kan sedan Svensk Fågel agera, följa upp och se till att företagen åtgärdar eventuella brister.

Det fina med den omfattande och världsunika övervakningen och kontrollen är också att resultatet ligger till grund för förbättringar, utbildning och forskning. Något som gör att svensk kycklinguppfödning hela tiden kan utvecklas och fortsätta att sätta bra mat på bordet i svenska hushåll.

Här kan du läsa mer om det nya Djuromsorgsprogrammet för avelsdjuren och våra övriga kontrollprogram inom Svensk Fågel: Svensk Fågel kontrollprogram – offentlig version 

Senast uppdaterad: 8 mars 2024