Svensk Fågels syn på djurvälfärd och ECC

Bönder och producenter inom ramen för branschorganisationen Svensk Fågel har levererat säker och god kyckling till svenska företag i många år. Och det ska vi fortsätta med. Kycklingen och kalkon från Svensk Fågel, märkt med den Gula Pippin, visar att fågeln är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.

Kyckling eller kalkon från Svensk Fågel har vuxit upp under goda förhållanden – som både regleras av svensk djurskyddslag och branschorganisationens egna stränga kvalitetsprogram. Vi tar kvalitet och djurhälsa på allvar, exakt hur kan du ta reda på här:

Svensk Fågels djurvälfärdsprogram

Hållbarhet – en självklarhet
Dessutom är hållbarhet en självklarhet för medlemmar i Svenska Fågel, svenska kyckling- och kalkonbönder. Fåglarna växer upp på familjegårdar med eget kretslopp och som bidrar till en levande landsbygd. Läs mer om Svensk Fågels syn på hållbarhet.

Just nu är Svensk Fågel inne i ett intensivt hållbarhetsarbete. Utifrån FN:s hållbarhetsmål har vi valt ut de mål som är relevanta för oss och gått på djupet. Resultatet är en ännu mer hållbar kyckling – både när det gäller miljö och klimat samt social och ekonomisk hållbarhet. Vi kommer under våren att berätta mer om detta.

Svensk Fågel och ECC
När det gäller beteckningen ECC så står det för European Chicken Commitment. Det är ingen myndighet eller liknande som ligger bakom ECC utan en grupp europeiska djurrättsorganisationer som har tagit fram krav för uppfödning av kyckling. ECC innehåller en lista på kriterier som djurrättsorganisationerna vill att lantbrukare och livsmedelsföretag inom EU ska leva upp till senast år 2026.

Flera av kriterierna ingår redan i svensk djurskyddslagstiftning, som för övrigt är en av världens tuffaste. Det finns idag ingen svensk kyckling som föds upp enligt ECC, utan vi följer svenska, mer omfattande, tuffare samt mer hållbara krav som även tar hänsyn till god djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Kanske viktigast av allt är att vi tittar på hållbarhet ur ett större och mer omfattande perspektiv, där djuromsorg är en viktig del, men där vi också tar med andra delar. Delar som är en självklarhet i dagens hållbarhetsarbete. Att välja svenskt och närproducerat är därför alltid mer hållbart.

Övervakning och kontroll
Flera av kraven inom ECC uppfyller svenska kycklingbönder genom Svensk Fågels och svenska myndigheters godkända officiella kvalitets- kontroll- och övervakningsprogram redan idag och inte om fem år. Dessa program utvecklas ständigt med hjälp av forskning, erfarenhet och teknikutveckling. Programmen ställer krav och är ett verktyg, dvs. ett hjälpmedel för att fånga upp och förebygga dålig djurhållning, främja god djuromsorg, djurhälsa och livsmedelssäkerhet. Dessutom övervakas de av de svenska myndigheterna och oberoende kontrollanter. Därmed kan vi följa upp resultat för att hela tiden bli bättre.

Vi gör mer
Svensk Fågels unika program bygger på årtionden av forskning och utveckling tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt experter på myndigheter som Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt  (SVA). Dessa krav är mer omfattande än de krav som djurrättsorganisationerna ställer inom ECC. Några av kriterierna i ECC är dessutom tvivelaktigt utformade och kan även riskera livsmedelssäkerheten samt även andra viktiga hållbarhetsvärden som svenskt lantbruk har att uppfylla. Att välja en ”ECC- kyckling” kan därmed bli samma sak som att tvingas välja importerad/utländsk kyckling.

Svensk Fågels bönder och företag vill och gör så mycket mer än ECC.

Här kan du i detalj, punkt för punkt, ta del av hur Svensk Fågel svarar upp till ECC.

Här hittar du en pdf med en tabell om ECC och Svensk Fågel i jämförelse

Så här kan det se ut, ta en titt in i kycklingstallet hos en svensk kycklingbonde:

Tack alla ni som väljer kyckling och kalkon från svenska bönder!

Ni är i ett stort och gott sällskap. Svensk Fågels senaste Matfågelrapport med siffror från färska konsumentundersökningar visar att majoriteten av svenska folket vill ha kyckling från våra svenska familjegårdar. Dessutom har den pågående pandemin visat vikten av att ha en inhemsk livsmedelsförsörjning.

Svenska kycklingbönder är väldigt tacksamma över alla de svenska konsumenter och företag som aktivt har tagit ställning för att köpa svensk kyckling och därmed stödja den utveckling och modell som Sverige har valt för att föda upp djur. En modell som baseras på experter, vetenskap och som tar hänsyn till konsumenternas säkerhet. Stöd från konsumenter och företag hjälper svenska kycklingbönder att verka för en hållbar landsbygd och att säkerställa livsmedel till svenska folket. Tillsammans blir vi ännu bättre.

Senast uppdaterad: 21 september 2023