Med anledning av Uppdrag Gransknings reportage om kycklinguppfödning

SVT:s Uppdrag Granskning har sänt ett program om uppfödning av de så kallade grand parentsdjuren, GP-djuren från företaget Aviagen SweChick. Det här är avelshöns från företaget som används som mor- och farföräldradjur och som i senare led ska användas till kycklinguppfödningen i hela Norden, oavsett om det är långsamväxande, ekologiska eller traditionellt uppfödda.

God djurvälfärd är grunden
Vi vill börja med att understryka att det är oacceptabelt att djur på något sätt utsätts brister i skötseln eller skadas under uppfödning. Det vi ser i filmerna i den aktuella anläggningen ska inte förekomma och från Svensk Fågels sida har vi krävt omgående åtgärder. En god djurvälfärd är grunden i den svenska modellen. Avlivning av sjuka och skadade djur är reglerat i djurskyddslagen och avlivning ska alltid göras när djuret är bedövat.

Tydliga krav
Svensk Fågel tar uppgifterna som framkommer i programmet på största allvar och ställer krav på Aviagen Swechick att de omgående måste förbättra sin skötsel av sina avelsdjur. Företaget ska säkerställa att personalen tillämpar de lagar och regler som finns och alltid snabbt åtgärda eventuella brister som påpekas från Länsstyrelsen.

Företaget Aviagen SweChick säger i en kommentar: ”Vi har misslyckats med att upprätthålla våra högt ställda krav. Vi vill be om ursäkt för detta och försäkra er om att vi gör vårt yttersta för att lösa alla tillkortakommanden snabbt och i sin helhet”

Läs mer om Aviagens åtgärder här

Skräddarsytt djuromsorgsprogram
Som branschorganisation tar vi vårt ansvar för de kycklingar som levereras till Svensk Fågels medlemsföretag. Med hjälp av Jordbruksverket har Svensk Fågel under 2021 – 2022 arbetat fram ett skräddarsytt djuromsorgsprogram för de svenska avelsdjuren, ett så kallat kontrollprogram för avelsdjur. Detta implementeras under hösten och vintern. Svensk Fågel har sedan länge ett omfattande kvalitets- och kontrollprogram för kycklingar. Detta utökas nu och ska därmed även omfatta avelsdjuren. Det nya programmet kommer att övervakas av Svensk Fågel och kontrolleras av ett svenskt externt ackrediterat kontrollorgan.

Välkommen in i stallarna
En viktig del för svenska bönder och företag är att visa upp sin verksamhet, att vara transparent. Allt för att konsumenterna ska vara trygga med var maten kommer ifrån. Under året har vi genomfört många studiebesök hos våra bönder som föder upp kycklingar. Vi har dock inte haft några externa besök sedan juni, helt beroende på risken för fågelinfluensa. De delegationsbesök som vi har haft under hösten har skett virtuellt. Därför har vi nu tagit fram helt nya filmer för den som vill hälsa på i våra medlemmars stallar som du hittar här.

Frågor & svar – mer information

Mer information och kontakt:

Maria Donis, vd, Svensk Fågel, 070 825 48 58, maria.donis@svenskfagel.se
Anna Silvera, hållbarhetsstrateg, Svensk Fågel 0724 536 453, anna.silvera@svenskfagel.se