Kalkonbonden på Luna gård

Luna gård ligger mitt på Österlen i Skåne och ägs och drivs av Joakim Svensson och hans fru Malin. De köpte gården 2009 och har bedrivit kalkonuppfödning sedan dess. 2020 byggde de  ett nytt stall och kunde därmed modernisera och effektivisera gården för framtiden och för att trygga djurvälfärden.

Förutom kalkonerna har Joakim och Malin också en liten avelsbesättning med Angus-kor som håller snyggt runt gården. De odlar även spannmål och allt hänger ihop i ett kretslopp; vetet blir foder till kalkonerna och vallen blir bete till korna. Halmen blir strö och uppvärmning till kalkonstallarna och gödseln går till åkrarna.

– Klimat och miljö är det som lantbruk handlar om, vi måste hela tiden vara med och anpassa vårt företag och det sätt som vi jobbar på för att det ska vara så hållbart som möjligt. Här inkluderas arbetet med djurvälfärd, biobränsle, solceller, svinn och så vidare, säger Joakim Svensson.

Foto: Agneta Lilliehöök

 

På Luna gård finns också en nischproduktion med snittblomsodling på friland för självplock. På våren inleds säsongen med tulpaner som på sommaren ersätts av liljor, pioner, gladiolus, solrosor och dahlior.

Bild: Svenska Foder

 

–  Det bästa med mitt jobb är den ena dagen inte är den andra lik, samtidigt som mycket är rutin så måste man hela tiden vara på tå med djur och en massa teknik. Helgerna är för det mesta roligast för då är telefonen oftast tyst och man kan riktigt långdra i stallarna, säger Joakim Svensson.

Visste du att?

Kalkon är proteinrikt och fettsnålt. Det fett som finns är av bra kvalitet och enkelomättat. Kalkon är också en speciellt bra källa till aminosyran tryptofan som är ett förstadium till serotonin. Serotonin är i sin tur en signalsubstans som påverkar humör och välbefinnande.

Eftersom kalkonerna är friska och starka behövs väldigt sällan antibiotikaanvändning under uppfödningen och förekomsten av antibiotikaresistens (som ett ekologiskt fotavtryck vid uppfödning av svensk kalkon) är extremt låg

Ordet ”kalkonfilm” som betecknar en film med höga ambitioner men med dåligt resultat kommer från att kalkoner inte kan flyga, hur mycket de än försöker (på samma sätt som filmen inte lyfter). 

Laga Christian Helbergs goda kalkonrecept

Mer info om låg antibiotikaresistens i kyckling- och kalkonuppfödning