FAQs

Hur ser det långsiktiga arbetet/forskning kring djurvälfärd etc ut hos Svensk Fågel?

Inom Svensk Fågel finns en arbetsgrupp med särskilt fokus på forskningsfrågor som består av personer med kompetens inom hela värdekedjan d.v.s. inom områden som rör djurvälfärd, djurhälsa, foder och slakteri. Viktiga forskningsområden för Svensk Fågel just nu: Djuromsorg – vad uppfattas som god omsorg? Benhälsa och god djurvälfärd Hållbarhet och klimat Hälsa – vad är […]

Läs mer 2023/03/16

Samarbetar Svensk Fågel med någon djurskyddsorganisation?

Svensk Fågel har en dialog med olika djurskyddsorganisationer (World Animal Protection, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen och Vi Konsumenter) för att redovisa hur den svenska matfågelbranschen arbetar med djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd. Svensk Fågel ingår även i flera av myndigheternas dialog- och referensgrupper inom djurskydd.

Läs mer 2023/03/16

Har Svensk Fågel uppfyllt de krav/de punkter som ställs i ECC?

Många av punkterna i ECC är redan uppfyllda av Svensk Fågels medlemmar, andra är under utredning som en del i Svensk Fågels utvecklingsarbete och ytterligare några punkter har vi drivit längre och uppfyller här högre kriterier än ECC gällande svensk kycklinguppfödning. Se den här tabellen för detaljnivå: https://svenskfagel.se/wp-content/uploads/2022/11/ecc-jmfr-sf-20221102.pdf

Läs mer 2023/03/16

Vad skiljer Sveriges krav och kontroller från EU:s gällande kycklinguppfödning?

När det gäller kycklingarnas välmående följer Svensk Fågels medlemmar både svensk djurskyddslag, den tuffaste i världen, samt branschorganisationens egna stränga regler och djurskyddskrav. Svensk Fågels olika övervaknings- och kontrollprogram ställer ännu striktare krav och kontroller än vad som regleras i EU och den nationella lagstiftningen. Sammantaget har det skapat en verksamhet som föregår som gott […]

Läs mer 2023/03/16

Varför följer inte Svensk Fågel ECC?

För Svensk Fågel är frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika grunden för en hållbar kycklinguppfödning och har så varit under många år, långt innan ECC-kraven framhölls. Som branschorganisation har Svensk Fågel därmed på många sätt mer långtgående krav än de som framförs i ECC, European Chicken Commitment, som är […]

Läs mer 2023/03/16