FAQs

Går det att vaccinera mot fågelinfluensa?

Nej, det finns ingen vaccination mot fågelinfluensa i Sverige, varken för kycklingar, djur eller människor. Det finns inget tillräckligt effektivt godkänt vaccin inom EU och det finns hittills inga planer på att börja vaccinera. Pågående forskning och tester sker i några europeiska länder som har haft stora utbrott under sista åren. Här får framtiden utvisa, […]

Läs mer 2023/03/22

Hur får jag mer information om fågelinfluensan?

Svenska myndigheter uppdaterar ständigt sin information, på följande hemsidor hittar du senaste nytt. www.jordbruksverket.se www.livsmedelsverket.se www.socialstyrelsen.se www.sva.se

Läs mer 2023/03/16

Finns det i dag en beredskap bland myndigheter och bransch för ett utbrott?

Ja, det finns i dag en mycket hög beredskap hos både myndigheter och bransch.

Läs mer 2023/03/16

Vem i Sverige har det övergripande ansvaret om vi drabbas av fågelinfluensa?

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret i bekämpningen.

Läs mer 2023/03/16

Om man som uppfödare varit på utlandssemester vad ska man tänka på när man kommer hem?

Här gäller samma regler som för andra svenskar, dvs att man ej får ta med sig levande fjäderfä eller råa fjäderfäprodukter till Sverige. Dessutom ska uppfödaren vara medveten om att kläder, skor etc som kan ha kommit i kontakt med avföring från fåglar är en stor smittorisk och måste därför noggrant tvättas och desinficeras.

Läs mer 2023/03/16

Kan uppfödaren åka på semester till länder som har drabbats av fågelinfluensa?

Ja, risken att smittas är mycket liten och UD avråder inte från resor till länder som har fågelinfluensa. Men precis som för andra svenskar så gäller det att man inte får ta med levande fjäderfä eller råa fjäderfäprodukter till Sverige. Dessutom bör man undvika att besöka fjäderfäanläggningar i dessa länder. Om man som uppfödare varit […]

Läs mer 2023/03/16

Ersätts uppfödaren om fåglarna slaktas ut?

Ja enligt epizootilagen har uppfödaren rätt till ersättning.

Läs mer 2023/03/16

Vad händer om en kyckling eller kalkonbesättning insjuknar?

Redan vid misstanke om fågelinfluensa lägger Jordbruksverket ett förbud/en spärr mot att flytta levande djur, ägg, gödsel eller annat som kan sprida smittan från gården. En veterinär tar ut prov och transporterar några fåglar till SVA. Där genomförs obduktion samt analyser. SVA har dygnet runt jour. Jordbruksverket påbörjar omedelbart en smittskyddsutredning där man bland annat […]

Läs mer 2023/03/16

Vad ska uppfödaren göra om han eller hon misstänker att fåglarna är smittade?

Uppfödaren anmäler omedelbart detta till en veterinär som i sin tur kontaktar Jordbruksverket och länsstyrelsen (enligt epizootilagen).

Läs mer 2023/03/16

Hur märker man om kycklingarna blir sjuka, vilka är de första symtomen?

Symptomen kan variera beroende på vilken virustyp det handlar om. Allmänt kan man säga att sjukdomen har ett mycket hastigt förlopp och fåglarna kan dö utan att man sett några symtom. I andra fall ses nedsatt allmäntillstånd, blåfärgad hud, sänkt äggproduktion (höns), och minskad foderkonsumtion. Även hosta, andningssvårigheter, svullet huvud, symtom från nervsystemet som exempelvis […]

Läs mer 2023/03/16

Vad gör svenska kycklingbönder för att förhindra att deras fåglar smittas?

Svenska kycklingbönder som är medlemmar i Svensk Fågel har redan i dag en mycket hög smittskyddskontroll, inte minst via vår tuffa salmonellakontroll. Hygienreglerna är mycket strikta och personal och besökare får bara tillträde till stallet efter att ha passerat en hygienbarriär där det sker sko-/klädbyte eller att man sätter på skoskydd/skyddskläder . Dessutom får man […]

Läs mer 2023/03/16

Kontrolleras svenska fåglar?

Övervakningen av fågelinfluensaviruset hos vilda fåglar och svenska fjäderfä sker genom EU:s gemensamma övervakningsprogram. Det svenska kontrollprogrammet omfattar undersökning av värphöns, avelsdjur, kalkoner, gäss, strutsar och vilda fåglar. Provtagning av fjäderfä sker genom blodprov vid slakt. Utöver den löpande kontrollen ingår aktiv övervakning genom provtagning av flockar med symtom där fågelinfluensa och/eller Newcastelsjuka inte kan […]

Läs mer 2023/03/16

Kommer fågelinfluensan till Sverige, och i så fall hur drabbas vi?

Sedan ett antal år har förekomsten hos vilda och tama fåglar ökat markant i hela världen. I Sverige förekom fall på tamfågel från november 2020 till och med våren 2021. Symtom i en besättning som smittas är tydliga och såväl lagstiftning som beredskapsplaner på gårdsnivå innebär att djuren avlivas och stall inklusive strö desinficeras direkt […]

Läs mer 2023/03/16

Hur kan vi förhindra att smittan kommer till Sverige?

Fågelinfluensa finns relativt spritt hos vilda fåglar vilket innebär att det effektivaste skyddet är den biosäkerhet som svenska kyckling- och kalkonbesättningar tillämpar. Genom att följa de uppdateringar om lägesbilden som SVA publicerar löpande har branschen och myndigheterna en god bevakning av läget såväl nationellt som internationellt.

Läs mer 2023/03/16

Om man inte blir sjuk av köttet, varför är det då importstopp på kycklingkött från de länder som har drabbats?

Anledningen till att man inte tillåter införsel av levande fjäderfä eller färska fjäderfäprodukter från fågelinfluensainfekterade länder är för att minimera risken att sådana produkter ska kunna infektera tamfjäderfä eller vilda fåglar. Det finns inga konstaterade fall där människor blivit sjuka genom att äta fågelkött. Kycklingkött som har värmebehandlats (virus har avdödats) från länder med fågelinfluensa […]

Läs mer 2023/03/16

Törs jag äta kyckling?

Ja, självklart – det finns inga misstankar om att någon har fått fågelinfluensa genom att äta kyckling. Viruset dör när det upphettas till 70 grader, därför är det som alltid viktigt att köttet är genomstekt. Svensk kyckling är inte smittad, titta efter vår blågula kvalitets- och ursprungsmärkning när du handlar så att du vet vad […]

Läs mer 2023/03/16

Hur stor är risken att bli smittad för människa?

Risken för människa att bli smittad är nästan obefintlig om personen i fråga inte har mycket tät kontakt med sjuka fåglar. Av alla miljontals människor i Asien som dagligen hanterar fåglar har hittills i år bara ett tiotal hamnat på sjukhus och fått diagnosen fågelinfluensa.

Läs mer 2023/03/16

Hur smittar den?

Fåglar utsöndrar virus i avföringen. Människor som insjuknat har haft mycket nära kontakt med sjuka fåglar eller deras avföring. Det finns inga säkra belägg för att sjukdomen kan överföras direkt från person till person.

Läs mer 2023/03/16

Vad är fågelinfluensa?

Fågelinfluensa orsakas av ett virus vilket kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med varierande symtom/dödlighet från relativt symtomlösa (fr.a hos ankor och gäss) till mycket hög dödlighet hos tamfåglar. Sjukdomen har förekommit sporadiskt bland fjäderfä under hela 1900-talet men förekomsten har ökat både hos vilda fåglar och tamfjäderfä under senare år. Fågelinfluensaviruset är som de […]

Läs mer 2023/03/16